Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener ved Ødum og Hadbjerg kirker

Stillingen som kirketjener ved Ødum og Hadbjerg kirker er ledig til besættelse så hurtigt som muligt. Kirketjenerstillingen er på 11 timer pr. uge. Ansættelsen sker primært ved Ødum og Hadbjerg Menighedsråd, men vi samarbejder med kirkerne i Hadsten.

Vi tilbyder et spændende job i samspil med gode kolleger og et kompetent menighedsråd.

Der er gode muligheder for personlig udvikling og at sætte sit eget præg på arbejdet.

Som kirketjener har du ansvaret for følgende opgaver:

 • Forestå kirkebetjeningen ved sognets kirker ved gudstjenester og kirkelige handlinger, ca. hver anden weekend, i højtiderne og enkelte hverdagsaftner. Dette sker i samarbejde med graveren.
 • Forberedelse og klargøringen af kirker til gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Rengøring og vedligehold af bygninger og arealer ved bygninger
 • Holde overblik over kirkernes tjenester og alt dertilhørende
 • Selvstændig kontakt til leverandører og samarbejdspartnere

Vi forventer, at du:

 • på eget initiativ tager ansvar for dine arbejdsopgaver og er i stand til at planlægge din hverdag.
 • har ordenssans og blik for detaljer.
 • har god forståelse for IT, AV-udstyr og lydsystem.
 • er venlig, imødekommende og har god situationsfornemmelse.
 • er interesseret i at indgå i et fleksibelt og positivt samarbejde med sognets øvrige medarbejdere, præster og menighedsråd.
 • har kørekort

Vi tilbyder:

 • et berigende arbejdsfællesskab med andre faggrupper.
 • en stilling med ansvar og en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen.
 • et kompetent menighedsråd.
 • relevante kurser og mulighed for faglig udvikling
 • Et alsidigt job med kontakt til mange brugere af kirkerne
 • Ordnede arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø

Kirketjeneren kan være den første som brugerne af kirkerne og kirkegårdene støder på. Det er derfor væsentligt, at du kan tale med mennesker i sorg og i glæde.

 

Menighedsrådets pejlemærker for vores kirker og kirkegårde

Kirker og kirkegårde, som det gode mødested

 • Vi ønsker, at vores bygninger er vedligeholdte og danner en god ramme om gudstjenester og aktiviteter.
 • Vi ønsker, at vores kirkegårde er velholdte og fyldt med årstidens farver.
 • Vi ønsker, at vores kirkegårde er en dejlig have, hvor det er rart at komme. En have for både de døde og de levende.
 • Vi ønsker at bevare og udvikle kirkegårdens æstetiske, kulturhistoriske og landskabelige værdi.

 

  

Løn – og ansættelsesvilkår

Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening henholdsvis Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener og graver. Se organisationsaftalen på www.folkekirkenspersonale.dk.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Lønnen aftales inden for intervallet 287.708,29 kr. – 370.993,22 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen, og der ydes et rådighedstillæg på kr. 27.150,87 årligt (nutidskroner) for en fuldtidsstilling. OK tillæg på 1.270,87 kr. (nutidskroner) pr. år.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 315.407,55 kr. ok18-tillæg 1.270,87 kr. med kirketjenere uddannelse ved årlig ansættelse på 1924 timer – Rådighedstillægget udgør kr. 27.150.42. Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at fortsætte som tjenestemænd.

Der er 3 måneders prøvetid, og der indhentes børneattest inden ansættelse.

Yderligere oplysninger

fås hos kontaktperson Bente Stensgaard Pedersen, tlf. 41 60 35 31 eller sognepræst Mette Krabbe, tlf. 40 88 96 00

Se også mere om Hadsten Storpastorat på Hadsten Storpastorat | Hadsten Storpastorat

Ansøgningsfrist: tirsdag den 5. december 2023

Ansøgning med relevante bilag sendes til 8147fortrolig@sogn.dk.

Der forventes afholdt samtaler d. 13. december ml. kl. 14-17.

Der indhentes referencer.