Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kordegn

Kordegn søges til deltidsstilling til Ormslev kirke, Aarhus søndre provsti

 

Vi søger en dygtig kordegn, der i et tæt samarbejde med præster, personale og menighedsråd skal varetage opgaver tilknyttet Ormslev Sogn og kirkekontor. (Ormslev Kirke søger også kirkesanger. Stillingerne kan kombineres)

Stillingen er en deltidsstilling på 15 timer pr. uge. Tiltrædelse snarest muligt eller d. 1. februar 2018.

 

Kordegnens opgaver omfatter:

  • Personregistrering
  • Betjening af kirkekontor
  • Sekretærfunktioner for præster og menighedsråd
  • Styring af kirkens kalender, herunder organisering af kirkelige handlinger
  • Varetagelse af kirkens kommunikation (bl.a. kirkeblad og hjemmeside)

 

Vi forventer:

  • At du er i stand til at planlægge og strukturere arbejdet selvstændigt og handle, hvor det er nødvendigt.
  • At du kan trives på en lille arbejdsplads med få ansatte, der arbejder tæt sammen.
  • At du er udadvendt, tålmodig og hjælpsom i mødet med menighedsråd, præster og folk fra sognet.
  • At du kan håndtere mange forskelligartede opgaver og fortrolige oplysninger.

 

Vi tilbyder et spændende job i et godt sogn med kolleger, der har tradition for samarbejde og fælles fodslaw.

 

 

Ansættelse sker ved Ormslev menighedsråd. Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – (Centralorganisationen af 2010) og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – (Centralorganisationen af 2010) for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne og cirkulære om uddannelseskrav kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 259.595 – 321.078 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 273.258 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau ligger omkring fikspunktet. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening. Lønnen kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Der ydes pensionsbidrag på 18 %. Der er ikke rådighedstillæg

 

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Menighedsrådsformand Lene Arnholtz Jensen på 2960 8235.

 

Ansøgning med CV og relevante referencer stiles til Ormslev Menighedsråd og sendes pr. mail til:8107@sogn.dk mrk. ”ansøgning” senest den 26. november 2017 kl. 17.00.

 

Ansættelsessamtaler finder sted den 12. og 14. december 2017.