Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Leder af Fælleskrematoriet i Ringsted

Vores leder af Fælleskrematoriet i Ringsted har valgt at gå på pension. Derfor kan vi tilbyde et spændende job med ansvar for drift og udvikling af Fælleskrematoriet.
Fælleskrematoriet
Vi søger en leder, som i tæt samarbejde med de 9 medarbejdere kan sikre fortsat stabil drift og udvikling af Fælleskrematoriet. Målsætningen for Fælleskrematoriet er, at der i forbindelse med udførelse af Fælleskrematoriets opgave med at kremere afdøde skal udvises respekt og værdighed for det levede liv og de levende liv. Vi forventer, at du har evnen og lysten til medarbejderudvikling og fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø.
Fælleskrematoriet Roskilde og Lolland-Falster I/S, der ejes af 10 sogne i de to stifter, er en selvstændig enhed med en bestyrelse sammensat af repræsentanter for menighedsrådene i de 10 sogne. Lederen af Fælleskrematoriet refererer til bestyrelsen og har et selvstændigt ansvar for driften.
Fælleskrematoriet blev taget i brug i 2013 i forbindelse med nedlæggelsen af 7 lokale krematorier i Roskilde, Køge, Holbæk, Slagelse, Næstved, Nykøbing Falster og Nakskov. I disse byer findes stadig kølerum, hvorfra Fælleskrematoriet årligt henter ca. 9.000 kister til kremering i Ringsted, hvorefter urner med aske bringes tilbage eller udleveres fra krematoriet til bedemænd eller pårørende.
Faglige kvalifikationer

Erfaring og gode resultater fra tidligere job med personaleledelse og arbejdsmiljø

Uddannelse og joberfaring relateret til drift af større tekniske anlæg

Kendskab til Folkekirkelige forhold og gerne til begravelsesvæsenet

Gode engelsk- og IT - kundskaber

Kendskab til økonomi, herunder budget og regnskab
Personlige egenskaber

Have lyst og evne til at udvikle såvel medarbejdere som driften af krematoriet, under hensyn til såvel kulturen som de historiske værdier

Gode samarbejdsevner i forhold til krematoriets bestyrelse, offentlighed, pårørende, kunder, leverandører og samarbejdspartnere

Gode informative evner

God til planlægning, prioritering og opfølgning på opgaverne
Det ugentlige timetal for stillingen er 37 timer. Ansættelsesvilkårene forventes at blive på tjenestemandslignende vilkår i henhold til cirkulære nr. 10274 af 29. november 2022 om kirkefunktionærer ansat på tjenestemandslignende vilkår og stillingen klassificeret i lønramme 36, skalatrin 49, med en årsløn på 546.887 kr. (nutidskroner pr. 1/10 2023). Herudover indbetales 18% i pensionsbidrag. Stillingen forventes at henhøre under forhandlingsområdet med Foreningen af Danske Kirkegårdsledere, (FDK), under CO10. Eventuelt kvalifikationstillæg skal forhandles med organisationen.
Arbejdsstedet er på Fælleskrematoriets adresse, Kærup Parkvej 1, 4100 Ringsted.
Forventet tiltrædelse pr. 1. april 2024.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning bilagt med CV. Denne sendes senest 15. december 2023 elektronisk til bestyrelsens formand, Leo Andersen, 4928fortrolig@sogn.dk. Vi sender dig detaljeret stillingsbeskrivelse som bekræftelse på at have modtaget din ansøgning.
Første runde af ansættelsessamtaler forventes afholdt 8. januar 2024 og anden runde af ansættelsessamtaler forventes afholdt 24. januar 2024. Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen, kan du henvende dig til formanden, Leo Andersen, på tlf. 29230040.