Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

LUNDEHUS KIRKE SØGER ENGAGERET KIRKETJENER

Lundehus kirke søger en ansvarsfuld kirketjener, der vil bidrage til at videreudvikle kirken.

Vores tidligere kirketjener har søgt nye udfordringer. Derfor leder vi nu efter en positiv, servicemindet person: En person, der har mod på at løse husets store og små praktiske opgaver, såvel indendørs som udendørs, så kirken opleves som et rart sted at være.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen, og vi ønsker den besat hurtigst muligt.

Lundehus sogn har 7.160 indbyggere, hvoraf ca. 3.100 er medlemmer af folkekirken. I Lundehus Kirke er der fokus på søndagens gudstjenester og de kirkelige handlinger. Kirken og de tilhørende lokaler fungerer endvidere bl.a. som kulturcenter og mødested for kor, kaffeklub, foredrag, debat- og litteraturkreds, nørkleklub og koncerter.

Dit primære arbejdssted vil være i Lundehus Kirke, der ligger i Lundehus Sogn. Sognet udgør sammen med nabosognet Aldersro et fælles pastorat. De to kirkers ansatte samarbejder på tværs af sognegrænsen, og kirketjeneren i Taksigelseskirken bliver derfor din kollega. Derudover består personalegruppen af tre præster, to organister, en kordegn og to kirke- og kulturmedarbejdere.

Læs mere om os på den fælles hjemmeside: www.aldersro-lundehus.dk

 

Vi forventer at du:

 • er udadvendt og kan tale med mange forskellige mennesker. Du skal være en god ambassadør for kirken.
 • selv kan tilrettelægge din arbejdsdag.
 • bevarer overblikket og ansvarsfølelsen, når der er travlt.
 • har hænderne skruet rigtigt på til praktiske opgaver, herunder rengøring.
 • har en god fysik, da du som kirketjener skal gå og stå meget.
 • kan (lære at) betjene kirkens tekniske installationer.
 • har erfaring med IT på brugerniveau.
 • kan planlægge gensidig vikardækning med din kollega i forbindelse med ferie og fridage.
 • i samarbejde med kirkernes administrative medarbejder tilrettelægger kirketjenervikarernes arbejde i begge kirker.
 • kan stå for udlejning af kirkens lokaler (f.eks. i forbindelse med dåb eller begravelse).

 

Vi tilbyder:

 • løn efter kvalifikationer.
 • grundig introduktion til arbejdet.
 • godt og loyalt samarbejde med kirkernes øvrige ansatte og Taksigelseskirkens menighedsråd.
 • en aktiv kirke med lyst til at gå i nye retninger.

 

Det med småt:

Jobbet indebærer skiftende arbejdstider samt weekend- og aftenarbejde f.eks. i forbindelse med søndagens gudstjeneste, spaghettigudstjenester, aftengudstjenester m.m. Du har fast fri hver mandag. Derudover har du for hver uge en fridag, der placeres efter aftale. Der er geografisk fleksibilitet knyttet til stillingen; dvs., at du af og til skal arbejde i Taksigelseskirken. 

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) samt organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen aftales inden for intervallet 288.669 – 372.232 kr. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Der er rådighedsforpligtelse knyttet til stillingen, og rådighedstillægget udgør 27.241 kr. årligt. Desuden ydes et OK18-tillæg på 1.275 kr. årligt. Alle forannævnte beløb er niveau pr. 1. oktober 2023.

Ud over løn og tillæg ydes arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag på op til 15 %.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang fra hidtidig stilling. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Hvis du ikke allerede har gennemgået den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere, skal den gennemføres inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen, og der er en prøvetid på 3 måneder.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Stig Ekman på mail 7066fortrolig@sogn.dk eller sognepræst Julie Birgitte Damlund på tlf. 3946 4666.

Ansøgning med relevante bilag sendes pr. mail som en samlet PDF-fil til Lundehus Sogns menighedsråd på adressen 7066fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være modtaget senest mandag den 11. december kl. 12.00.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler torsdag den 21.december.