Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Områdeleder for viden og udvikling i FUV

Har du erfaring med empirisk forskning og projektledelse? Har du de personlige og faglige forudsætninger for at varetage den faglige ledelse og personaleledelsen af FUV’s videns- og udviklingsområde og den daglige afdelingsledelse i Aarhus? Har du lyst til at indgå i et nært samarbejde med FUV’s rektor og to øvrige områdeledere om FUV’s samlede opgaver?  

Så er du måske ansøger til stillingen som områdeleder for viden og udvikling i FUV 

Om stillingen: 

Du får som områdeleder for viden og udvikling ansvar for den daglige personaleledelse og -udvikling på vidensområdet, hvor du også er budgetansvarlig. Du skal koordinere indsats og ressourcer i forhold til igangværende projektet, opdyrke nye projekter med sans for folkekirkens interessenter samt foretage de nødvendige prioriteringer inden for de givne rammer. 

Ledelse og koordinering af videns- og udviklingsområdet sker i samarbejde med rektor, og ledelsesopgaven varetages i tæt samspil med den øvrige ledergruppe. Endelig samarbejder områdelederen for viden og udvikling med forskellige eksterne aktører om FUV’s vidensmæssige understøttelse af folkekirken.  

Stillingen indebærer samtidig i et vist omfang medvirken i konkrete projekter. 

Du vil som områdeleder for viden og udvikling i FUV indgå i et lederteam bestående af rektor, sekretariatsleder og områdeleder for uddannelse. Lederteamet bistår rektor i udvikling og virkeliggørelsen af strategi og vision for FUV som helhed. Områdeleder refererer til rektor. 

Du vil få kontor på FUV i Aarhus, hvor du som afdelingsleder skal understøtte et godt lokalt arbejdsmiljø og sikre en god sammenhæng med den øvrige organisation.  

Vi forventer, at du 

  • Har en relevant akademisk uddannelse og har kvalificeret dig fagligt ud over kandidatniveau, f.eks. gennem en ph.d.-uddannelse  
  • har ledelseserfaring og gerne relevant ledelsesuddannelse 
  • har solidt kendskab til folkekirkens virke og organisation 
  • har sans for samarbejde på alle niveauer og evne til som leder at være i inddragende dialog med kollegaer og samarbejdspartnere 
  • kan indgå i relationer med folkekirkens interessenter og her repræsentere FUV i tæt samarbejde med rektor 

Vi kan tilbyde en stilling med et bredt fagligt indhold, stort selvstændigt ansvar, gode kollegaer og en arbejdsplads i smukke rammer, hvor du indgår i et travlt, velfungerende og fagligt stærkt miljø. 

Ansættelsesvilkår 
Primær arbejdsplads vil være FUV Aarhus. Stillingen indebærer nogen rejseaktivitet i forbindelse med konkrete projekter samt til FUV’s øvrige afdelinger i Løgumkloster og København. 

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende krav i overenskomst for akademikere i staten (chefkonsulent med ledelsesansvar). Hertil kommer evt. tillæg og pension. 

Stillingen forventes besat på et 6-årigt åremål med mulighed for yderligere forlængelse i op til 3 år.  

Tiltrædelse 1. august 2024 eller snarest derefter.  

Ansøgning 
Ansøgningsfrist 25. april. 

Ansøgningen stiles til rektor Birgitte Stoklund Larsen (tlf. 2942 0521) og sendes vedlagt bilag til jobfuv@km.dk med emnefeltet:  Områdeleder viden og udvikling.  

Ansøgningen vedlægges dokumentation for faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer samt relevant erfaring i form af CV, publikationsliste, samt op til fem skriftlige arbejder som ønskes taget med i betragtning ved bedømmelsen. Ansøgningen skal indsendes som én samlet pdf med følgende rækkefølge: CV, ansøgning, andre bilag. Den faglige vurdering af ansøgerne sker ved et af Kirkeministeriet nedsat bedømmelsesudvalg.  

Første samtalerunde forventes afholdt i Aarhus den 4. juni – evt. anden samtale den 17. juni. Der vil blive anvendt test mellem første og anden samtalerunde som en del af rekrutteringsprocessen.  

FUV ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund, og opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  

Om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) 
FUV blev etableret i 2014, hører under Kirkeministeriet og har en selvstændig bestyrelse. Centrets opgaver er organiseret med to hovedområder: 1. Uddannelse, 2.  Viden og Udvikling. FUV uddanner og efteruddanner præster, provster, kirke- og kulturmedarbejdere og provstisekretærer og bidrager til at skabe udvikling inden for de folkekirkelige aktiviteter på et vidensbaseret grundlag. FUV har lokaliteter i København, Løgumkloster og Aarhus.