Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist

En stilling som organist/kirkemusiker ved Østrup, Skeby og Gerskov Kirke i Østrup og Skeby Sogne besættes pr. 1. april 2024 eller efter aftale.

Stillingen er på 9 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

Der spilles til gudstjenester (vi har 1 gudstjeneste hver søndag, men ved højhelligdage 2 – 3 gudstjenester), vielser, lørdagsdåb og begravelser/bisættelser. I øvrigt deltagelse i enkeltstående arrangementer i konfirmandstuen.

 

I Østrup-Skeby pastorat er der 1205 indbyggere, og der er 8 ansatte i sognet.

Sognet er kendetegnet ved, at være en arbejdsplads, hvor der er et godt samarbejde mellem personale og menighedsråd og personalet indbyrdes. Der er engagerede frivillige, som er behjælpelige ved gudstjenesten. Der er et børne- og ungdomskor samt en korleder, der optræder ved gudstjenester 8 gange om året.

Orglet i Østrup Kirke er et orgel med 5 stemmer (ét manual og fodpedal). Orglet i Skeby kirke er et orgel med 3 stemmer. Orglet i Gerskov kirke er et orgel med 4 stemmer.

Vi forventer, at du:
Har gode samarbejdsevner, er venlig og imødekommende i forhold til ansatte, og menighedsråd samt brugere af kirkerne.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 296.266,00 kr. – 433.004,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.863,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 985,32 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 330.649,00 kr. – 402.903,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 42.542,53 kr. – 66.074,23 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 319.056,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 335.220,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 24.806,82 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 32.341,60 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 38.485,34 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Yvonne Durup på telefonnummer 22328727/mail yvonne@durup.info og sognepræst Keld B. Hansen, 23474144/kha@km.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7889fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. marts.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted medio marts.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.