Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist - Kirkemusiker søges

Organist - Kirkemusiker

søges

til Abildgård sogn, Frederikshavn Provsti, Aalborg Stift

1. februar 2024 eller efter aftale

 

Har du passion for musik- og kirkeliv? Vil du være med til at videreudvikle musikkens rolle i Abildgård Kirkes gudstjenester og menighedsliv? Så synes vi, at du skal læse videre – om ikke netop denne spændende stilling som kirkemusiker/organist skal være din.

 

Du vil blive en del af et engageret team, som er optaget af at være folkekirke i et bysogn. Et team hvor både ansatte, frivillige og menighedsrådet samarbejder om kirkens liv og vækst.

 

Abildgård Kirke er en udadvendt og aktiv kirke, som gerne vil invitere ind til fællesskab, et åbent hjem, hvor troen og kirkens ældgamle visdom sættes i spil med kultur, samfund og vores helt almindelige hverdagsliv i en uhøjtidelig atmosfære.

 

Det er afgørende for os, at du kan indgå i et tæt, kreativt, uhøjtideligt og sjovt teamsamarbejde og kollegafællesskab om det.

 

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du derudover kan spejle dig i det følgende:

 

Forventninger til dine faglige kvalifikationer:

 • Du har en kirkemusikalsk uddannelse og skal kunne tage musikalsk ansvar på et højt niveau.
 • Du færdes hjemmevant i forskellige musikgenrer og kan sætte dig ved både orgel og klaver.
 • Du har øre for samspil, og for hvordan forskellige instrumenter sammen kan skabe et inspirerede og kreativt musikalsk udtryk.
 • Du kan arbejde med korledelse.
 • Du har en bred musikalsk erfaring og fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rører sig i den traditionelle klassiske kirkemusik såvel som den rytmiske musik.
 • Du elsker fællessang og kan lede menighedens fællessang.
 • Du kan bidrage til den fortsatte udvikling af gudstjenesterne sammen med præsterne.
 • Du skal indgå i en gensidig vikarforpligtelse med kirkens anden kirkemusiker.
 • Du skal begå dig på kirkens digitale kommunikationsplatform, og være i dialog og koordinering med kirkens øvrige ansatte.

 

Forventninger til personlige kvalifikationer:

 • Du brænder for at være kirke og menighed og vil være en del af hverdagen i kirken.
 • At du kan indgå i et dynamisk samarbejde på tværs med menighedsråd, kirkens ansatte og frivillige, til løsning af kirkens mangeartede opgaver.
 • Du vil være en del af en personalegruppe, hvor gode kollegaer og menighedsråd støtter hinanden, og hvor frivilligt medarbejderskab har en stor plads.
 • Du er fleksibel og kan give dine kollegaer en hjælpende hånd, hvis der er brug for det.

 

 

 

 

Det kan du forvente af os:

 • Vi tilbyder en stilling på 33 timer/uge.
 • Gode kontorfaciliteter.
 • Vi efterstræber ikke perfekthed, men værdsætter helhjertethed.
 • Vi møder dig med tillid og åbenhed.
 • Vi giver dig frihed under ansvar.
 • Vi har en tydelig og nærværende ledelse.
 • Vi glæder os meget til at lære dig at kende.

 

Dine arbejdsopgaver bliver mangfoldige, og dit arbejde foregår primært i Abildgård Kirke, Fladstrand Kirke og tilhørende plejehjem på både orgel og klaver.

I samarbejde med menighedsrådet, staben og især vores kirkemusiker og tre præster skal du udvikle gudstjeneste- og musiklivet i kirken og være med til at skabe et sammenhængende musikalsk udtryk, som inspirerer og berører mennesker, når vi samles til gudstjenester, kirkelige handlinger, børnearrangementer, børnekor, ungdomskor, voksenkor, sangaftener, koncerter og meget mere. Den præcise jobbeskrivelse kan i et vist omfang tilpasses dine kvalifikationer og ideer.

 

Ved kirken er følgende jobprofiler ansat:  Tre præster, en kirkemusiker (udover dig),

to kirke- og kulturmedarbejdere, tre kordegne, to kirketjenere, en regnskabsfører og en daglig leder.

 

Ansættelsesvilkår

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 296.266.41 – 433.004,12 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.862,62 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 985,32 kr. (nutidskroner)

Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

 

Ansættelse af en uddannet vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet,

CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

     Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til 

     ny løn/AC-skalaen.

     Det vil sige en bruttoløn mellem 330.649.35 kr. – 402.903,26 kr. årligt (nutidskroner). 

     Rådighedstillægget udgør årligt mellem  42.542,53 kr. – 66.074,23 kr.  (nutidskroner).

     Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

    

          Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse PO/KMOK aftales 

     i henhold til det aftalte basisløntrinssystem med Organistforeningen.

     Basisløntrin 1 udgør kr. 319.056,22 årligt (nutidskroner) og 

     Basisløntrin 2 udgør kr. 335.220,06 årligt (nutidskroner). 

     Indplacering sker efter anciennitet. 

     Rådighedstillægget udgør årligt kr. 32.341,60 (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker. 

 

 Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

   Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Daglig leder Heidi Ettrup Lehm – tlf. 42 51 17 96

Kirkemusiker Knud Erik Thrane – tlf. 20 68 78 15

 

Ansøgningsfristen er den 3. december 2023 kl. 12.00

Ansøgning med relevante bilag samt referencer, sendes til menighedsrådet på mailadressen: 8478fortrolig@sogn.dk

Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 50 eller efter aftale.

 

Generelle informationer:

 

Abildgård Kirke:

Orgel: Bruno Christensen fra 1971, 30 stemmer, 3 manualer og pedal.

Flygler: Akustisk Yamaha flygel G3, Elektrisk Roland flygel.

 

Fladstrand Kirke:

Marcussen & Søn fra 1943, 15 stemmer, 2 manualer og pedal, og et Yamaha klaver.

 

Fladbjerg kapel:

Jensen & Thomsen fra 1979, 9 stemmer, 2 manualer og pedal

 

Menighedsrådet kan oplyse, at

 • der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen
 • der er tre måneders prøvetid

 

Hvis du gerne vil besøge Abildgård Kirke, er du velkommen til at kontakte Heidi Ettrup Lehm.

 

Læs mere om sognet på www.abildgaardkirke.dk

 

    Vi glæder os til at modtage din ansøgning