Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist og korleder ved Maribo Domkirke

Stillingen opslås i udgangspunkt på 30/37, men en anden beskæftigelsesgrad kan
aftales.

Maribo Domkirke er en af landets smukkeste kirker med en fantastisk beliggenhed og
et rigt gudstjeneste- og musikliv. Ved kirken er der tre orgler: et romantisk-symfonisk
orgel på 50 stemmer og et Carsten Lund-orgel fra 2013 på 19 stemmer. Herudover er
der et continuo-orgel bygget af Orgues Garniers. Der er ved kirken et lønnet kantori
på 11 medlemmer, som suppleres af frivillige sangere. Herudover er der ansat en
kirkesanger på 12 timer. Ved domkirken er der tilknyttet fire præster og kirken har en
trofast og engageret menighed. Aktiviteterne spænder bredt over børne/
ungdomsarbejde, pilgrimsvandringer, stiftsgudstjenester og omfattende
koncertvirksomhed.

Den ledige stilling som organist og korleder består i to dele:

1. Organistfunktion: varetagelse af domorganistens ferie og fridage samt øvrige
tjenester herunder konfirmand- og minikonfirmandarbejde, plejehjemsgudstjenester
og koncerter.

2. Korledelse: oprettelse og ledelse af spire/børne/pigekor.

Vi vil forsøge at tilpasse stillingsindhold, så det tilgodeser en bred ansøgerskare. Vi er
åbne for, at et andet timeantal kan aftales eller at arbejde på modeller, som deler
funktionerne op på flere personer.

Vi forventer
- At du har de uddannelsesmæssige kvalifikationer, som gør dig i stand til at løfte de
musikalske opgaver ved kirkens orgler og som korleder.
- At du har glæde ved at arbejde i omgivelser, som rummer rig mulighed for
musikalsk udfoldelse.
- At du ønsker at indgå I et tæt samarbejde/sparring med vores domorganist om at
løse Domkirkens musikalske funktioner.

Ansættelse af en konservatorieuddannet organist vil være omfattet af Akademikernes
fællesoverenskomst. Ansættelse af en organist med KMOK eksamen fra en
kirkemusikskole vil være omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 –
Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for
organister. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres
tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk bachelor- eller kandidateksamen
(DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem
330.649,35 til 402.903,26 (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen.
Rådighedstillægget udgør årligt mellem 42.543 kr. – 66.074 kr. (nutidskroner).
Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist)
aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 319.056
årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 335.220 kr. årligt (nutidskroner).
Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 24.807 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved en kirke.

Løn, tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens
ansættelsesbrøk.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem
Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10
– Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som
henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller
kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Årslønnen for en
kirkemusiker aftales indenfor intervallet 296.266 kr. – 433.004 kr. (nutidskroner).
Fikspunktet er 303.863 kr. (nutidskroner). Tillæg udgør årligt 985 kr. (nutidskroner).
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.836 kr.
(nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet
og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Ansøgninger fremsendes elektronisk til 7648fortrolig@sogn.dk, og skal være
menighedsrådet i hænde senest den 22.12 2023 kl. 12.00.

Der kan forventes prøvespil og samtaler i uge 2.

Ansættelse forventes at ske pr. 1.2 2024 eller snarest muligt derefter.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til domorganist Vibeke
Vanggaard, e-mail: viva@km.dk eller tlf. 23201276 og formand for menighedsrådet
og musikudvalgsformand Steffen Gliese e-mail: 7648stg@km.dk
eller tlf. 81909364.