Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist søges til Boeslunde Kirke, Vestsjælland

En stilling som organist ved Boeslunde Kirke er ledig til besættelse snarest muligt.

Stillingen er på 28 timer pr. uge.

Boeslunde er vant til et rigt musikliv med bl.a. babysalmesang, dagplejesalmesang og et børne- og ungdomskor, som har været en vigtig del af det kirkelige arbejde.

Boeslunde Kirke er en stor middelalderkirke med en god akustik til musik og sang. Orgelet er et Frobenius med 10 stemmer fra 1968 med omvendt manual samt pedal. Der er el-klaver i både kirke og sognegård samt trommesæt i kirken.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

  • Spille til gudstjenester og kirkelige handlinger i pastoratet, herunder en månedlig plejehjemsgudstjeneste; der er gudstjeneste cirka hver anden søndag, på helligdage samt 1-2 aftengudstjenester om måneden.
  • Børne- og ungdomskor.
  • Babysalmesang og dagplejesalmesang.
  • Lejlighedsvis deltagelse i konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning.
  • Være med i planlægning af sogneaftner, koncerter og andre aktiviteter og deltage i dem.
  • Deltage i planlægningsmøder, medarbejdermøder og aktivitetsudvalg.
  • Morgen- og/eller aftensang efter aftale.
  • Forberedelse til ovenstående punkter.

Boeslunde Pastorat har ca. 1.400 indbyggere, og kollegagruppen består ud over organisten af præsten, 2-3 kirkegårdsmedarbejdere, der også har kirketjenerfunktion, og organisten vil desuden være med til at ansætte ny kirkesanger. Der er desuden gode sangere og musikere i lokalområdet, og der kan også blive et samarbejde med spillende lærere på den lokale friskole.

Med udgangen af september 2023 har der været ca. 12 dåb, 6 vielser, 12 begravelser/bisættelser, og der er to hold med i alt 25 konfirmander. Til de kirkelige handlinger er der jævnligt ønske om, at organisten spiller til andet end salmer, og eventuelt medvirker sammen med en solist.

Ansættelse sker ved Boeslunde sogns Menighedsråd beliggende Sønderupvej 9, 4242 Boeslunde.

Hvis der indgås samarbejde med et andet pastorat, kan der blive tale om gensidig afløsning, hvorved rådighedstillægget selvfølgelig ændres.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10- Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomsten mellem Kirkeministeriet, CO10- Centralorganisationen af og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Årslønnen for Kirkemusikere aftales indenfor intervallet 296.266,41 kr. – 433.004,13 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.862,63 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtigelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.806,66 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 985,32 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 330.649,35 kr. – 402.903,26 kr. årlig (nutidskroner) Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 42.542,53 kr. – 66.074,23 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør 319.056,22kr. årlig (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør 335.220,07 kr. årlig (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillæg ved tjeneste ved 1 kirke udgør 24.806,66 i nutidskroner.

Løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der er prøvetid i stillingen.

Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til kontaktperson Linda Andersen tlf.28 51 71 07 og sognepræst Birgitte Saltorp tlf. 29 79 43 41.

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til formand for Boeslunde menighedsråd Villy Jørgensen på mail: 7362@sogn.dk

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 5. januar 2024.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted uge 3.

Menighedsrådet kan oplyse, at der indhentes referencer, børneattest samt straffeattest.

Ansættelse hurtigst muligt.