Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist til Gl. Holte Kirke

Stillingen som organist ved Gl. Holte Kirke er ledig til besættelse pr. 1. februar 2024 eller snarest muligt.

Sognets menighedsråd søger en organist, der ser sin fremmeste rolle som kirkemusiker i kirkens gudstjenesteliv. Vi ønsker en organist, der har interesse for den kirkemusikalske arv, sætter en ære i høj faglig standard og mestrer det klassiske med et twist.

Gl. Holte Kirke er et sted med mange aktiviteter og gudstjenester for folk i alle aldre, derfor er det vigtigt, at musikken både henvender sig til ung og gammel, til dem der færdes hjemmevant i kirken, og dem der nysgerrigt lægger vejen forbi.

Organisten forventes:

  • at have erfaring med både den ældre og den nyere, rytmiske kirkemusik.
  • at tage aktivt del i menighedens og kirkens liv og bidrage til et levende arbejdsfællesskab med kollegaer og menighedsråd.
  • at lede og inspirere kirkens professionelle kor.
  • at arrangere kirkens koncertprogram og selv optræde ved egne koncerter.
  • at lede kirkens voksenkor.
  • at medvirke ved babysalmesang, kirkerytmik, konfirmandforberedelse, plejehjemsgudstjenester, sangaftener og foredragsaftener.

Ansættelsesområdet er Rudersdal Provsti

Kirkens vidunderlige orgel er bygget af Th. Frobenius & Sønner i 1978. Instrumentet har 17 stemmer fordelt på to manualer og pedal. Der er sveller og tremulanter for de to manualer, mekanisk traktur og registratur samt sløjfevindlader. I kirken er der desuden et Steinwayflygel, og i kirkens foredragssal findes et klaver af fabrikatet Yamaha.

Kirken har to præster, en kordegn samt to kirketjenere. Menighedsrådet består af i alt otte medlemmer. 

 

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk til Gl. Holte Sogns Menighedsråd v. kontaktpersonerne Anne Minor Christensen og Signe Ahlburg på mail: 7128fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. december kl. 12.00.

Prøvespil og samtaler forventes afholdt i uge 49.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Jannik Theilgaard på tlf.: 5185 5228 eller til sognepræst og kontaktperson Signe Ahlburg på tlf.: 2151 3618.

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. I så fald sker ansættelsen i lønramme 34.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 330.649 kr. – 402.903 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 42.543 kr. – 66.074 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 319.056 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 335.220 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 24.807 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.