Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Overenskomstansat sognepræst - Studenterpræst (kvote 50%) i Budolfi pastorat i Aalborg Budolfi provsti i Aalborg Stift

En stilling som studenterpræst (overenskomstansat sognepræst) (kvote 50% af fuldtidsbeskæftigelse) i Aalborg Budolfi Pastorat i Aalborg Budolfi provsti i Aalborg Stift er ledig-

Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes en til kvoten svarende del af et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der ydes ligeledes et særligt tillæg (kvoteret) med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt.

For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både kvinder og mænd opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-mail: kmaal@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.

Opmærksomheden henledes på, at denne stilling kan søges alene eller sammen med stillingen som akade-misk medarbejder, kvote 50%, i Budolfi pastorat. Denne stilling er opslået i samme periode.