Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Provstisekretær i Aalborg Nordre provsti

 

 

Vores provstisekretær går på pension. En stilling som sekretær for provsten og provstiudvalget i Aalborg Nordre provsti er derfor ledig til besættelse 1. 2. 2018 eller efter aftale.

 

Stillingen som provstisekretær omfatter 24 timer ugentlig, herunder enkelte aftenmøder.

 

Provstikontoret er beliggende i præstegården i Tylstrup, Klitgårdsvej 30, 9382 Tylstrup. Fleksible arbejdsforhold – røgfrit kontor.

 

Der er tale om en spændende stilling med alsidige arbejdsopgaver. Provstisekretæren må kunne arbejde selvstændigt. Gode EDB-kundskaber og regnskabsmæssig indsigt er nødvendig. Provstisekretæren må besidde overblik og ordenssans og tillige have gode samarbejdsevner og imødekommenhed.

Opgaverne omfatter bl.a. regnskab og bogholderi, telefonpasning, rådgivning af menighedsråd og præster, mødereferater, korrespondance, journalisering, arkivering og øvrigt forefaldende kontorarbejde.

Et vist kendskab til kirkelige forhold og kirkelig administration vil være en fordel, men ingen betingelse.

 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og OAO-S og organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK-stat for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) i staten, og det tilhørende protokollat om dækning af folkekirkens område.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Ansøgere uden en erhvervsuddannelse indplaceres i løngruppe 1. Årslønnen udgår 229.894,00 kr.

Ansøgere med en erhvervsuddannelse indplaceres i løngruppe 2 sats I eller II, eventuel løngruppe 3, sats I. I løngruppe 2 udgør årslønnen på sats I 268.066,00 kr., mens årslønnen i sats II udgør 282.071,00 kr. I løngruppe 3 udgør årslønnen på sats I 302.497,00 kr. Alle beløb er i nutidskroner og vil blive kvoteret i henhold til stillingens størrelse.

Aflønning vil ske efter kvalifikationer og efter forhandling med HK. Der vil også være mulighed for forhandling af eventuelle tillæg.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos provst Ole Rysgaard Madsen, tlf. 98 26 14 38.

 

 

Ansøgningsfrist: 20. november 2017.

Ansøgning med cv og relevante bilag sendes pr. e-post til Aalborg Nordre provsti: aalborgnordre.provsti@km.dk

 

Der vil blive indhentet referencer.