Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Sognemedhjælper

Sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder

 

Stillingen som sognemedhjælper / kirke- og kulturmedarbejder ved Dybbøl Kirke, Dybbøl Sogn er ledig pr. 1. marts 2024.

 

Stillingen er på 8 timer pr. uge.

 

Sognemedhjælperen / kirke – og kulturmedarbejderen deltage i følgende opgaver i et samarbejde med præster, øvrige personale og menighedsrådet:

 

  • Medhjælp ved minikonfirmander
  • Medhjælp ved konfirmandundervisning herunder temadage, ture osv.
  • Brobygning og formidling mellem sognets institutioner og kirke i forbindelse med kirkebesøg ved høst, jul og påske.
  • Medvirken ved særlige gudstjenester for dagplejer, børnehaver, skoler og øvrige institutioner
  • Annoncering: design og distribution og ophængning af plakater for begivenheder i kirken
  • PR: Kirkens FB-profil o.a.
  • Diakoni og menighedspleje, socialt arbejde ifbm. indsamling i sognet, kirkefrokost, ældreeftermiddage, sogneaftner osv.  
  • Samarbejde med menighedsråd og alle ansatte ved kirken.
  • Kirkeblad, tovholder og medredaktør.

 

Oplysninger om kirken m.m. kan findes på kirkens hjemmeside www.dybboelkirke.dk

 

Ansættelse sker ved Dybbøl Sogns Menighedsråd beliggende Dybbølbygade 103, 6400 Søndeerborg.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.  

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.863,00 kr. – 

402.618,00 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 319.056,00 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 319.056,00 kr. – 455.794,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 334.249,00 kr.(nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen. OK tillæg på 927,36 kr. (nutidskroner) pr. år.

 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Sognepræst Esbern Gaur Vernersen   på telefonnummer 73 48 55 40 eller mail: egv@km.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til kontaktperson Ejner S. Egtved på mail: kontaktperson@dybboelkirke.dk

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. februar 2024.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted primo februar 2024.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.