Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Sognepræst i Svenstrup Pastorat

Stillingen som sognepræst i Svenstrup Pastorat i Haderslev Stift er ledig til besættelse.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Der er til stillingen knyttet en forpligtigelse til at forestå skole-kirkearbejdet i Sønderborg provsti med en kvote svarende til 50 % af fuldtidsbeskæftigelse, for yderligere oplysninger kan provst Anne Margrethe R. Hvas kontaktes på telefon nr. 30 60 73 30.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i
Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb på kr. 43.000 årligt. (grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med
Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om
ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen.

Boligbidraget for tjenesteboligen er kr. 4.682,-

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.


Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev eller til Haderslev Stifts mailadresse KMHAD@KM.DK. Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00.