Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Spændende stilling som sognegårdsmedhjælper/kirketjener ved Blovstrød sogn

En stilling som sognegårdsmedhjælper/kirketjener ved Blovstrød Kirke, Blovstrød sogn er ledig pr. 1. januar 2024 eller snarest derefter.

Stillingen er på 25 timer pr. uge.

Du får en central opgave med at stå for alt det praktiske i sognegården i Blovstrød:

 • Gøre klar til forskellige arrangementer og medvirke efter behov
 • Sikre at fyret fungerer i kælderen, at der er lys i pæren, alterdugen er vasket og kaffemaskinen er afkalket.
 • Afløse den faste kirketjener ved ferie og frihed. Hvilket indebærer kirketjeneste ved kirkelige handlinger og ved gudstjenester ca. hver tredje søndag og lejlighedsvis på andre helligdage.
 • Ansvar for nøgledistribution og ansvar for at sognegården, køkkenmaskiner og højttalersystem virker.
 • Kontakt til leverandører og håndværkere
 • Ansvar for udlejning af sognegård samt indkøb af varer m.v.

Derudover er du sognegårdens ansigt udadtil, og du skal have lyst til at tale med sognebørn, som kommer forbi om stort og småt.
Som udgangspunkt kommer der et eksternt firma og gør rent i sognegården en gang om ugen. Dit job er, at sørge for at sognegården ser pæn ud ugens øvrige dage. På sigt vil stillingen kunne udvides med rengøringsopgaven, som det eksterne firma står for nu, hvis ansøger har interesse i det.

Vi forventer, at du:

 • Har interesse for arbejdet omkring sognets sogne- og kirkeliv.
 • Er serviceminded og trives med at være den, som liiige bliver bedt om dit og dat.
 • Er indstillet på det gode samarbejde med såvel kolleger som frivillige
 • Er indstillet på weekend- og aftenarbejde.
 • Er ansvarsbevidst, struktureret og har fokus på opgaveløsningen.
 • Trives med at arbejde meget alene og ser en fordel i meget skiftende arbejdstider
 • Kan betjene IT nogenlunde og har kompetencer og lyst til at sætte sig ind i lyd- og billedsystemer til gudstjenester, foredrag mm.
 • Har kørekort og egen bil

Ansættelse sker ved Blovstrød Sogns Menighedsråd beliggende Kærvej 20 Blovstrød 3450 Allerød.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 288.669 kr. – 372.232 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 288.669 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 27.241,13 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 1.275,12 kr. (nutidskroner) pr. år.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 226.827 kr. årligt ved ansættelse på 25 timer pr. uge (nutidskroner). Beløbet er inkl. rådighedstillæg samt OK tillæg.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening..

Løn OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Hanne Hauberg på telefonnummer 25774985/mail 7449@sogn.dk eller frem til 24. november sognegårdsbestyrer Hanne Dal på telefon 30 30 35 43.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail: 7449fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 4. december kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 50.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.