Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Stillingen som graver ved Lidemark kirke er ledig

Stillingen som graver ved Lidemark Kirke, Bjæverskov-Lidemark-Gørslev-Vollerslev pastorat, Køge Provsti, er ledig til besættelse pr. 1. februar 2024 eller senere efter aftale.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte (FAKK) med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Stillingen er på 30 timer pr. uge.

Ansættelse sker ved Lidemark Sogns Menighedsråd.

Arbejdet skal udføres ved Lidemark kirke og kirkegård. Til stillingen er desuden knyttet en forpligtelse til efter menighedsrådets nærmere bestemmelse at gøre tjeneste ved pastoratets øvrige tre kirker og kirkegårde samt sognegård og præstegård med tilhørende arealer, når der opstår behov herfor.

Arbejdet består overordnet i at passe og vedligeholde kirkegården samt varetage den daglige pasning og vedligeholdelse af kirken og kirkens øvrige bygninger. Endvidere består arbejdet i at udføre kirketjenesten i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og andre begivenheder, der finder sted i kirken eller kirkens bygninger.

Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.

Vi forventer, at ansøgere kan planlægge og arbejde selvstændigt og indgå i samarbejde med det øvrige personale ved kirken og personalet ved pastoratets øvrige kirker. Vi forventer ligeledes en evne til at møde besøgende på kirkegården med naturlig venlighed og interesse.

Kirkegårdene anvender IT i administration af såvel kirkelige handlinger som regnskaber, hvorfor en ansøger med kendskab til og erfaring med brug af elektroniske kirkegårdssystemer vil blive foretrukket.

Stillingen aflønnes efter regler om intervalløn og uddannelse. Der stilles ikke krav om gartnerisk uddannelse.

Lønnen for en ikke-uddannet skal forhandles med FAKK inden for intervallet kr. 311.863 til 372.232 (nutidskroner). Lønnen for en uddannet skal ligeledes forhandles med FAKK inden for intervallet kr. 303.863 til 387.425 (nutidskroner). Begge de oplyste intervaller gælder for en fuldtidsbeskæftiget. Derfor skal lønnen kvoteres (omregnes), så den passer til ansættelsesgraden 30/37. Til begge grupper ydes i henhold til overenskomsten et rådighedsbeløb, der årligt udgør kr. 28.748,09 (nutidskroner) for en fuldtidsbeskæftiget. Også dette beløb skal kvoteres på samme måde.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Henvendelse om stillingen kan rettes til menighedsrådets formand, Lars Carstens, på telefon 40 49 40 46, eller kontaktperson, Susanne Jensen, på telefon 22 35 77 44.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Ansøgning med eventuelle bilag sendes til Lidemark Sogns Menighedsråd inden 15.12.2023 til adressen: Lidemark Sogns Menighedsråd c/o Lars Carstens, Præstegårdsvej 5, 4632 Bjæverskov, eller til 7536fortrolig@sogn.dk

Der må gerne anføres referencer.