Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Tårnby Kirkegård søger 1 fuldtidsgartner

TÅRNBY KIRKE SØGER 1 fuldtidsstilling, 
KIRKEGÅRDSGARTNER/GARTNERIARBEJDER
Til Tårnby Kirkegård. Englandsvej 330, 2770 Kastrup.
Tårnby kirkegård søger 1 faglærte/ufaglært, kreative gartnere, gerne med erfaring 
inden for kirkegårdsdrift med tiltrædelse 1.4 2024 eller snarest derefter.
Mødetiden er mandag 07:-14:00 og tirsdag til fredag 07:00-14:30
Tårnby kirkegård er en traditionel gammel kirkegård med kirke fra 1150 indenfor 
kirkegårdsmurene. Vi har en hyggelig og velholdt kirkegård, der ofte bliver rost af 
besøgende og vi arbejder løbende på at have større fokus på bæredygtighed og 
biodiversitet.
Har du mod på at være med til at præge udviklingen i tæt samarbejde med de 
ansatte ved kirkegården og har du lyst til at være på en arbejdsplads, der bærer 
præg af en fælles glæde ved sammen at være kirke og kirkegård for Tårnby, så er 
stillingen måske noget for dig.
Vi forventer at du:
• Har flair for det grønne arbejde og lyst til at arbejde udenfor i al slags vejr
• Trives med selvstændigt arbejde samt at indgå i et kollegialt fællesskab
• Kan bidrage positivt til et godt samarbejde med kollegaer, ledelse og menighedsråd
• Er venlig og imødekommende
• Ønsker at yde den bedste service over for pårørende og besøgende
• Er hjælpsom og initiativrig
• Har ordenssans og kan bevare overblikket, humøret og arbejdsindsatsen i 
spidsbelastede perioder
• Har forståelse for det særlige ved at arbejde på en kirkegård + kirke – dens kultur 
og historie.
har Kørekort (B)
Vi kan tilbyde:
• En spændende kirkegård på ca. 19.000 kvadratmeter.
• Et arbejdsfællesskab med 5 øvrige ansatte på kirkegården
• Et godt samarbejde med kirkens øvrige ansatte
• En fleksibel arbejdsplads
• Et alsidigt og spændende arbejde med varierende arbejdsopgaver som følger årets 
gang
• Medindflydelse på eget arbejde i samarbejde med kirkegårdslederen og mulighed 
for at bidrage med nye idéer.
• Gode muligheder for faglig sparring. 
Der kan forekomme overarbejde fortrinsvis i forbindelse med jordbegravelser, 
bisættelser. Overarbejde udbetales.
Stillingen omfatter:
• Pleje og vedligeholdelse af fællesarealer på kirkegård og ved sognegård, herunder 
også græsslåning og hækkeklipning mm.
• Gravstedsvedligeholdelse samt forefaldende arbejde
• Plantnings- og beskæringsopgaver
• Mindre anlægsopgaver i forbindelse med nye gravsteder og renovering/omlægning 
af fællesarealer
• Grandækning 
• At indgå i arbejdet i forbindelse med jordbegravelser og urnenedsættelse
• Almindelig ren- og vedligeholdelse af maskiner.
Ansættelse og aflønning sker efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet 
og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) samt Organisationsaftalen for 
landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 
indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalerne kan ses 

www.folkekirkenspersonale.dk.
Der sker aflønning på timeløn, og efter 5 måneders uafbrudt ansættelse ved samme 
ansættelsesmyndighed er der overgang til månedslønsansættelse. Menighedsrådet 
vil foretage anciennitetsmæssig indplacering.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kirkegårdsleder 
Henrik Schoubye på tlf. 32505798 (bedst ml. kl. 11:00 og 13:00) eller Kontaktperson 
Kirsten Svane tlf. 40733640.
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Kirsten’s mail: 
menighedsraad@taarnbykirke.dk 
Ansøgningen skal være i hænde senest d. 24. marts 2024.
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende