Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper søges til De 4 kirker

En stilling som gravermedhjælper Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd ønskes besat 1.2.2020

Stillingen er på 32 timer om ugen. Stillingen er tidsbegrænset med ophør d. 7.12.2020

 

Kunne du tænke dig at arbejde ved nogle af Danmarks smukkest beliggende kirkegårde?

Du vil blive en del af vores graverteam, som består af 1 ledende graver, 1 gravermedhjælper deltid (vakant) og 1 gravermedhjælper fuldtid og en deltids kirketjener.

 

Dine primære opgaver:

Være en del af teamet omkring daglig drift og vedligehold af kirkegårdene. Det vil sige; hækklipning, græsslåning, renhold, grandækning, opretning af gravsteder, plantning, beskæring m.m.

 

Vi forventer at du:

Er interesseret i at arbejde på kirkegårde, meget gerne har erfaringer med det grønne område

Kan arbejde selvstændigt

Har godt humør og positiv indstilling

Har interesse for kirkens arbejde

Er kirkens positive ansigt udad til på kirkegården

Gerne vil samarbejdet med øvrige medarbejdere og menighedsrådet

 

Vi tilbyder:

Et spændende og udfordrende job

Masser af frisk luft i skønne omgivelser

Gode kolleger

Deltage i arbejdet omkring udvikling af 4 kirkegårde under forandring

Et engageret menighedsråd, som værdsætter et godt samarbejde med medarbejderne.

Alle 4 kirker har installeret automatisk ringning og automatisk dørlås.

 

De 4 kirker er:

Føns Kirke, Fønsvej 4a, 5580 Nr. Åby

Ørslev Kirke, Tellerupvej 10, 5592 Ejby

Udby Kirke Gl. Assensvej 46a, 5580 Nørre Åby

Husby Kirke, Storegade 4, 5592 Ejby

 

Ansættelsen og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund. Aftale kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Der stilles ikke krav om gartnerisk uddannelse. Der er ikke rådighedsforpligtelse i stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen hos graver Avi Søby 24 25 80 85 eller kontaktperson Kirsten Bang Nielsen 24 40 80 87

 

Ansøgning med relevante bilag sendes til 7840@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedstrådet i hænde senest d. 14.12.2019 kl. 12.00

Jobsamtaler forventes at finde sted i uge 51