Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Roskilde Domsogn søger servicemindet kordegn

Vi søger en fleksibel, proaktiv og servicemindet kordegn, der kan indgå i et tæt samarbejde med resten af kordegneteamet samt domsognets øvrige ansatte.

Vores nye kordegn skal varetage en bred vifte af opgaver, men der vil være særligt fokus på kalenderstyring og kommunikation. Du skal derfor være god til at bevare overblikket og have lyst til at formidle de mange aktiviteter der er i domsognet, så det opleves relevant for flest mulige.

Dit arbejdssted vil være i administrationen i Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde. Arbejdstiden er 37 timer pr. uge og ligger på nuværende tidspunkt i hverdagene, men aften og weekendarbejde kan forekomme.

Kordegnekontorets og administrationens åbningstid er mellem kl. 10 – 15.

Du får et meget afvekslende job som kordegn, og din arbejdsdag vil byde på mange forskellige opgaver:

 • Kalenderstyring (Kaboo)
 • Kommunikation; herunder nyhedsbrev, annoncer, hjemmeside, sociale medier og meget andet
 • Kirkebogsføring
 • Betjening af kirkekontoret; henvendelser fra sognets borgere, ind- og udenlandske henvendelser pr. mail og telefon
 • Betjening af menighedsrådet og ansatte
 • Andre administrative ad hoc-opgaver
 • Afløsning i kirken ved behov med opgaver knyttet til kirkelige handlinger eller modtagelse af turister i den almindelige åbningstid

Det kan forventes, at funktionen og opgaverne ændrer sig. Den rigtige profil imødekommer denne udvikling, og kan derved komme til at varetage andre opgaver i Roskilde Domsogn i større omfang eller ved periodevist behov (ferie, sygdom mv.).

Vi forventer, at du har relevant erfaring fra tidligere ansættelser.

Kordegnefunktionen passer til en person der:

 • Er positiv og udadvendt
 • Er ambitiøs og interesseret i arbejdsopgaverne
 • Ønsker at bidrage til den videre udvikling af et godt arbejdsmiljø
 • Er serviceminded og tilstræber den bedste opgaveløsning
 • Er velformuleret i skrift og tale
 • Kan lide at samarbejde

Roskilde Domkirke er en af Danmarks vigtigste kirkebygninger og gravsted for 39 danske konger og dronninger. Domkirken er også UNESCO verdensarv og besøges årligt af over 130.000 gæster, heraf mange udenlandske. Der er i Domsognet beskæftiget mere end 50 fuldtidsmedarbejdere. Menighedsrådet arbejder målbevidst på at højne arbejdsglæden i Domsognet med forskellige sociale tiltag og personalegoder.

Stillingen

Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn eller kordegneassistent med tjenestemands‐ eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 289.193 – 383.181 (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 303.654 (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.311 kr. (nutidskroner). OK18-tillæg kr. 827,43 (nutidskroner) pr. år. Hertil kommer et pensionsbidrag på 18 %.

Lønnen forhandles mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Besættes stillingen med en tjenestemand, klassificeres stillingen efter forhandling mellem Kirkeministeriet og de forhandlingsberettigede parter.

For at blive ansat i Roskilde Domsogn vil der blive indhentet børneattest og der skal forevises tilfredsstillende straffeattest. Desuden må ansøgere være indstillet på at der indhentes referencer.

Ansættelsen sker med en prøvetid på 3 måneder.

Tiltrædelse

Stillingen ønskes gerne besat snarest muligt.

Ansøgning

Send din ansøgning mærket ”kordegn” til 7156fortrolig@sogn.dk senest onsdag d. 23. september 2020 kl. 12.00.

Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 39 og 40.

Flere oplysninger

Kontakt gerne ledende kordegn Tina Birk Klein på tlf. 46 35 16 24 for yderligere oplysninger.

Læs evt. mere om Roskilde Domsogn på www.roskildedomkirke.dk