Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gartneriarbejder til Stege Kirkegård

HAR DU LYST TIL AT VÆRE MED TIL AT GIVE BRUGERNE AF STEGE KIRKEGÅRD DEN BEDSTE SERVICE OG AT SØRGE FOR, AT STEGE KIRKEGÅRD FREMSTÅR VELPLEJET OG MED ET BREDT UDVALG AF GRAVSTEDSTYPER?

En stilling som gartneriarbejder ved Stege Kirkegård, Stege Sogn er ledig pr. 01. april 2020.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi forventer, at du:​

- Er mødestabil og har gode samarbejdsevner.

- Som minimum har traktorkørekort.

- Har en grøn erfaring.

- Har kendskab til maskiner.

- Indgår i snevagten i vinterhalvåret.

- Er indstillet på at tage en bisættelse/begravelse eller urnenedsættelse, også når den ligger på en lørdag.

- Deltager i rengøringen.

Erfaring fra andre kirkegårde og/eller en anden håndværksmæssig baggrund er en fordel, men ikke et krav.

 Stege Sogn har ca. 4850 indbyggere, og samlet set er/bliver vi 7 ansatte i sognet.

 Vi kan tilbyde:

- Gode kollegaer.

- En arbejdsplads med varierende opgaver og højt til loftet.

 

Ansættelse sker ved Stege Sogns Menighedsråd beliggende Kirkepladsen 1, 4780 Stege.

Tjenestestedet vil primært være Stege Kirkegård, Storegade 77, 4780 Stege.

Stege Kirkegård måler 2,8 ha. Udover opgaver på kirkegården er vi også ansvarlig for udførelse af forskellige opgaver ved præsteboligen, Sankt Hans kirke og Morten Reenbergs Gård. 

Ansættelse og aflønning sker efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) samt Organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Lønnen udgør årligt for gartneriarbejdere i øvrig land 252.647,79 kr. (trin 1) og 259.701,95 kr. (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn, og efter 5 måneders uafbrudt ansættelse ved samme ansættelsesmyndighed, er der overgang til månedslønsansættelse. Menighedsrådet vil foretage anciennitetsmæssig indplacering.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkegårdsleder Barbara Dynt Joos på telefonnummer 61 20 30 82 /E-mail stege.sogn@km.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Barbara Dynt Joos på E-mail til 7483fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 28.02.2020 kl. 12:00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 11/12.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.