Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

2 Kirketjenere søges til Lundtofte Kirke

Kirketjenere søges

Da vores to gode kirketjenere har ønsket at søge nye udfordringer, søger Lundtofte Sogn 2 kirketjenere med en ugentlig arbejdstid på gennemsnitlig 37 timer pr. uge til ansættelse pr. 1.12.20 eller snarest muligt. 

Vi søger to selvstændige, fysisk stærke og servicemindede personer med gode evner til at kommunikere og samarbejde bredt med, både øvrige ansatte, menighedsråd og de, som kommer i kirken i sorg og glæde.

Lundtofte Sogn er et stort sogn med et rigt kirkeliv og højt aktivitetsniveau. Der er en dygtig og engageret personalegruppe, 5 præster og et menighedsråd bestående af lokale ildsjæle, som sætter rammerne for det kirkelige arbejde. Visionerne er mange og ambitionerne store, og der er god mulighed for at få lov til at sætte sit præg på arbejdet, ligesom der er mange opgaver, som ikke er til diskussion. Vi kan tilbyde et job med meget vekslende opgaver og intensitet, hvor der er stor frihed under ansvar.

Vi har to kirker: Lundtofte Kirke, Danmarksvej 36, 2800 Kgs. Lyngby og Geels Kirkesal, Bredevej 52, 2830, og der vil være tale om tjeneste begge steder på skift.

Dine kerneopgaver er:

  • Kirketjeneste, - forberedelse af og deltagelse i gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter og arrangementer.
  • Rengøring af kirken og sognegårdens arealer, kirkelængen og Geels kirkesal.
  • Forberedelse af og deltagelse v. sognearrangementer, møder, konfirmandundervisning m.m.
  • Eftersyn af kirkens installationer og lokaler. Kontakt med kirkens forskellige håndværkere og

Leverandører

  • varetagelse af mindre håndværkeropgaver og vedligehold

Personlige kvalifikationer, som vi sætter højt:

Ordenssans

Vilje og lyst til samarbejde med mange forskellige aktører og kolleger

Evne til at navigere i travlhed og bevare roen og overblikket

Lyst til at have med mennesker i aldre at gøre

Kørekort, da, der er en del ærindekørsel, som naturligvis refunderes efter statens takst

Teknisk snilde og sans for almindelige håndværksopgaver

På en arbejdsplads som kirken, er det nødvendigt, at vi kan hjælpe til, der, hvor der er brug for det og derfor vil opgaverne ofte være af meget varierende karakter.

Arbejdstid: Du må regne med at en del af din arbejdstid vil ligge på skæve tidspunkter, om eftermiddagen, aften og i weekender.  Der er en rådighedsforpligtelse med rådighedstillæg.

Der kan være forpligtelse til at gøre tjeneste under andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet måtte indgå herom. Du vil blive ansat med Lundtofte sogns kirker som tjenestested. Der er forpligtelse til at afstemme ferie/fridage og weekends, og påtage sig vikar dækning for ens kirketjener kolleger. Der udarbejdes arbejdsplaner kvartalsmæssigt, ligesom en arbejdsbeskrivelse vil blive aftalt og denne vil blive drøftet årligt.

 

Løn og ansættelses forhold:

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere er gennemført eller gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 274.733,00 kr. – 354.252,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 274.733,00 kr. (nutidskroner).

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.926,05 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 285.000 kr. ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder sognepræst kbf. Julie Bjørklund Rebel på telefonnummer 40103710 mail:jfbr@km.dk eller kontaktperson Anne Kæthius Saabye tlf.30301120.

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Lundtofte Kirkevej 3, 2800 Kongens Lyngby Att: Daglig Leder Julie Rebel  eller på mail til lundtofte.sogn@km.dk (fortrolig)

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 01.10.2020

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 41-41.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.