Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Sekretær/kontorassistent

En stilling som sekretær/kontorass. ved Rødding, Lem, Lihme og Vejby Kirker, er ledig pr. 1. august 2023.

Stillingen indebærer en ugentlig arbejdstid på 10 timer, dog således at den ugentlige arbejdstid i månederne juni, juli og august er 5 timer, så ansættelsesbrøken er 8,75/37.

Stillingen vil være velegnet for en pensioneret, kontoruddannet medarbejder eller eventuelt en person med fleksjobordning.

De 4 sogne i Vestsalling, Salling Provsti, Skive Kommune, har ca. 3.000 indbyggere. Der er stor opbakning til kirken. Vi forventer et åbent og positivt samarbejde med 2 præster, 1 kirkegårdsleder, kirkegårdsmedarbejdere, organist og kirkesangere. der kan forventes opbakning fra et nærværende og aktivt menighedsråd som arbejdsgiver.

Du skal varetage følgende opgaver:

  • Betjene kirkens kontor i åbningstiden
  • Administrative opgaver for kirkegårdsleder
  • Regnskabsfunktioner under menighedsrådets ansvarsområder
  • Sekretærfunktioner for præster og menighedsråd

Sammensætningen af arbejdsopgaver kan i nogen udstrækning tilpasses ansøgers faglige forudsætninger, ligesom placering af arbejdstiden kan aftales individuelt.

Vi forventer, at du:

  • Har erfaring i brug af edb-systemer
  • Evner at arbejde selvstændigt
  • Har gode formuleringsevner
  • Er tillidsvækkende og imødekommende
  • Har interresse for Folkekirkens liv

Ansættelsen sker ved Rødding, Lem, Lihme og Vejby Menighedsråd, Hostrupvej 17A, Lem, 7860 Spøttrup.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Stillingen er indplaceret ikordegne/løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 283.243,77 kr. - 350.328,28 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 298.151,82 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er kr. 298.151,82 årligt ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks kordegneforening.

Løn kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk som er 8,75/37.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Bent R. Jensen på tlf. 22 53 13 97 eller kirkegårdsleder Helle Gori på tlf. 24 62 33 34 eller mail: 8549fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til kontaktperson Bent R. Jensen, Fjordvænget 31, 7860 Spøttrup eller på mail: 8549fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. juni 2023.

ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 25.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.