Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist søges

Organist eller pianist søges til Rødbyhavn Kirke

 

Kan du spille orgel som fantomet i Phantom of the Opera? Eller kan du klimre klaver, så det klinger sødt i sky til juletid? Vil du være med til at gøre Rødbyhavn Kirke til en endnu hyggeligere arbejdsplads, end den er i forvejen?

 

Så er det da dig, som skal have stillingen som organist eller pianist i Rødbyhavn Kirke!

 

Vi søger organist/pianist, som kan tiltræde snarest muligt. Stillingen er på 11 timer om ugen, med mulighed for mere med tiden, og vi har store planer. Du skal blandt andet spille ved:

 

  • Den ugentlige højmesse
  • Gudstjenester og andagter på årets hellig- og mærkedage, lige fra Jul til 1. maj
  • Kirkelige handlinger, altså den årlige konfirmation, dåb, vielser og begravelser
  • Særlige sager for børn, som for eksempel gysergudstjeneste til Halloween, juletræstænding og besøg af børnehave og dagpleje
  • Morgen- og aftensang og diverse sangeftermiddage. Samt en koncert eller to
  • Har du ideer? Vi er lutter ører!

 

Her i sognet har vi ca. 1600 sjæle, hvoraf ca. 1200 er medlemmer af Folkekirken. Vi har en kirkegang, der tæller ca. 10 til den ugentlige højmesse. Og de, som kommer, er trofaste. Til arrangementer kommer ca. 10-15 fast. Det kunne være bedre, men det kunne så sandelig også være værre!

Vi er 5 ansatte ved kirken, som tæller præst, kirketjener, sanger, graver og gravermedhjælp. Vi hygger alle et par gange om året med menighedsrådet til julefrokost og sommerfest (i år introducerer vi nytårskur i præstegården), og der er en god tone blandt ansatte og råd. Rådet består af 6 medlemmer, præsten og en suppleant.

 

Vi kan både fjolle og være alvorlige, når lejligheden er til det, og som sagt er tonen god både de ansatte imellem og til møder med råd og ansatte. Vi synes selv, at det er en god arbejdsplads.

 

Hvad tænker vi om dig:

  • Fleksibilitet er godt, da arbejdet kan komme i bølger. For eksempel har vi perioder med mange bisættelser, og Jul og Påske er altid travle tider. Andre gange er her meget stille, for det meste om sommeren
  • Samarbejdsevner og -vilje er også godt
  • Men samtidig er selvstændighed et plus
  • Lyst til at gå ud over koralbogen (salmebogen) påskønnes. Vi vil meget gerne spille for eksempel fra Højskolesangbogen og fra samlinger med børnesange

 

Vi glæder os til at høre fra dig! Vi indkalder løbende.

 

Kontaktinfo:
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Jane Svendsen på telefonnummer: 26 36 03 31 bedst efter kl. 17.00/mail: 8092fortrolig@sogn.dk 
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Rødbyhavn kirkekontor, Havnegade 99B 4970 Rødby eller på mail til: 8092fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde snarest.
Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted løbende.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest for den, der ansættes.

 

Orglet:

Orglet i Rødbyhavn Kirke har 12 stemmer, 2 manualer og pedal, er bygget i 1976 af Bruno Christensen & sønner. 

 

Ansættelsesmyndighed:

Ansættelse sker ved Rødbyhavn Sogns Menighedsråd beliggende Havnegade 99B, 4970 Rødby i Maribo Provsti.

 

Overenskomst:

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. 
Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. 
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

 

Løn:
Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 289.853,17 kr. – 423.630,94 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 297.284,95 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 22.341,85 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 963,99 kr. (nutidskroner). 
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. 
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 323.491,82 kr. – 394.181,66 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.621,62 kr. – 64.643,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. 
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 312.149,65 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 327.963,60 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 24.269,83 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 31.641,50 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 37.652,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker. 
Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.