Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper

Tre helårsstillinger som gravermedhjælpere ved Halk-Grarup Sognes Menighedsråd er ledige til besættelse snarest muligt. Stillingerne indebærer kirketjenerfunktion i forbindelse med afholdelse af gudstjenester og andre kirkelige handlinger, ca. 2 pr. måned.

Stillingerne er på 37 timer gennemsnitlig pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængig af opgaver og årstid kan der i perioder forventes større udsving i arbejdstiden.

Vi forventer, at du:

  • Har interesse og gerne erfaringer ud i gartnerisk arbejde
  • Har en positiv indstilling til arbejdet i det fri-også når det regner
  • Kan arbejde selvstændigt og se muligheder fremfor begrænsninger
  • Er rummelig og fleksibel

Der er indgået samarbejdsaftale med Vilstrup Sogns Menighedsråd, Starup Sogns Menighedsråd og Øsby-Årø Sogns Menighedsråd omkring pasning af kirkegårdene. Det betyder at arbejdet må forventes udført på alle 6 kirkegårde efter nærmere anvisning fra graveren ved Halk-Grarup Sognes Menighedsråd.

Det er et krav, at du har kørekort til lille personbil, og at du er villig til egentransport mellem arbejdspladserne.

Vi kan tilbyde:

  • Afvekslende arbejdsområder
  • God arbejdsplads med gode kollegaer
  • Indflydelse på arbejdet
  • Fleksibilitet

Ansættelser sker ved Halk-Grarup Sognes Menighedsråd beliggende Halkvej 52, Halk, 6100 Haderslev.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Faglig Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør pr. 1. april 2023 for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 266.811,68 (trin 1) og kr. 274.261,30 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn og som ufaglært uanset uddannelse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende graver Flemming Madsen på telefonnummer 22 64 03 53/mail 8964@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Halk Kirke, Halkvej 52, Halk, 6100 Haderslev eller på mail til 8964@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 31. marts 2023 kl 12.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 14.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.