Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Fængselspræst til Storstrøm Fængsel

Dine primære arbejdsopgaver bliver at varetage den gejstlige betjening af indsatte først og fremmest som sjælesørger, afholde gudstjenester og foretage kirkelige handlinger. Du skal endvidere sikre at indsatte af andre trossamfund end folkekirken tilgodeses ved at samarbejde med andre trosretninger.

Den gejstlige betjening og kirken er et neutralt sted, der tilbyder et eksistentielt ånderum, der betyder meget for de indsatte og fængslet.

Vi tilbyder et udfordrende job i et spændende miljø, hvor du selv kommer til at præge arbejdsopgaverne. Du har dermed et stort dagligt ansvar og selvstændighed.

Fængslet har tilknyttet en organist, der også er leder af fangekoret, som du vil have et tæt samarbejde med.

Dine kvalifikationer:

Du skal opfylde betingelserne for ansættelse som præst i folkekirken og har arbejdserfaring med præstearbejdet og udsatte grupper i samfundet.

Som person er du rummelig og psykisk robust. Du har gode samarbejdsevner, er rolig og myndig. Endvidere er du typen, der har et godt overblik og helhedssyn. Desuden er du i stand til at arbejde selvstændigt, tilrettelægge dine arbejdsopgaver og formår at kommunikere klart og tydeligt.

Kollegamæssigt og organisatorisk adskiller fængselspræstejobbet sig meget fra at være præst i et almindeligt sogn i folkekirken. Du skal kunne leve med at fængslet også er et sikkerhedsbetonet, lukket system. Som fængselspræst skal du kunne navigere i fængslet som arbejdsplads, som bedst beskrives som et lille lukket samfund i samfundet.

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen er med tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat og efter principperne om Ny Løn.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb på årligt kr. 43.000,00 (marts 2012 niveau).

Der ydes ligeledes et særligt tillæg på årligt kr. 11.000,00 (marts 2012 niveau).

Ansættelsesmyndigheden er Kirkeministeriet. Ansættelsesområdet for fængselspræster er Direktoratet for Kriminalforsorgen. Det gejstlige tilsyn varetages af Biskoppen over Lolland-Falsters stift, mens den daglige ledelse hører under Kriminalforsorgen, der også foretager lønindplacering og –udbetaling.

Arbejdsstedet er Storstrøm Fængsel, Blichersvej 1, Nørre Alslev.

Storstrøm Fængsel er et lukket fængsel med i alt 250 pladser. Fængslet, der har en meget høj grad af sikkerhed, åbnede i 2017 som led i fornyelsen af Kriminalforsorgens bygningsmasse. Fængslet udgør knap 35.000 m2 og er opdelt i fire uafhængige og fritliggende bygninger. Hver bygning har 54 pladser fordelt på 8 afdelinger, samt en særlig sikret bygning med 34 indsatte fordelt på 6 afdelinger. Fængslet huser aktuelt både afsonere samt varetægtsarrestanter. Fængslet har også Nykøbing Falster arrest, som tilsammen udgør institution Lolland-Falster.

Storstrøm Fængsel er en stor arbejdsplads med mange faggrupper. Du vil opleve et tæt samarbejde med fængslets øvrige personale, såvel som med eksterne samarbejdspartnere. Vi lægger vægt på, at du har lyst til at indgå i og være med til at udvikle det tværfaglige samarbejde.

Du vil referere til enhedschefen, som du løbende vil være i tæt kontakt med. Du tilknyttes det kollegiale fællesskab i Falster Provsti i Lolland-Falsters Stift og derudover vil du blive tilknyttet Foreningen af fængsels- og arresthuspræster.

Institution Lolland-Falster er en del af Kriminalforsorgen Sjælland, der omfatter 4 institutioner bestående af 2 lukkede fængsler, 1 kvindefængsel, samt i alt 9 arresthuse, 2 KiF afdelinger, Ungekriminalforsorgen, Intensiv Overvågning (fodlænke) og Områdekontoret i Ringsted.

Kriminalforsorgen Sjælland har ca. 745 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere.

Ansøgningen stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Lolland-Falsters Stift, Østre Alle 2, 4800 Nykøbing Falster eller pr. mail til: LFSTIFT@KM.dk

Eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminaret vedlægges ansøgningen.

Ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest den 12. juni 2023 kl. 15.00

Der forventes at blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 25.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge stillingen.

Ønsker du nærmere oplysninger om jobbet er du velkommen til at kontakte enhedschef Karsten Madsen, tlf. 7255 2608 eller mail: karsten.madsen@krfo.dk