Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

KORDEGN OG DAGLIG LEDER

VOR FRELSERS KIRKE I ESBJERG – kirken i centrum

Vi søger en ny kordegn og daglig leder, der kan indgå aktivt i hele kirkens liv.

Tiltrædelse 1. oktober 2020.

Kordegnen har en central funktion i kirken. Vi forventer, at kordegnen kan arbejde med mange forskelligartede opgaver.

Vi søger en kordegn, der er imødekommende og venlig, kan arbejde selvstændigt og besidder gode samarbejdsevner og kommunikerer tydeligt.

Arbejdet omfatter blandt andet:

 • Personregistrering
 • Kommunikation ud af huset, information og nyhedsopdatering på hjemmeside
 • Sekretæropgaver for menighedsrådet, udvalg og præsterne
 • Intern mødeaktivitet
 • Bindeled mellem MR og personalegrupperne
 • Regnskab og løn i samarbejde med ekstern samarbejdspartner
 • Personaleledelse, især koordinering af arbejdsopgaver, og administration i forbindelse hermed
 • Deltagelse i gudstjenester i begrænset omfang

Vi lægger vægt på, at du:

 • har erfaring fra sammenlignelige arbejdsområder
 • har gode IT-kundskaber
 • er god til at kommunikere i skrift og tale
 • har ordenssans, overblik og kan indgå i forskellige samarbejdsrelationer

Vi kan tilbyde dig en fuldtidsstilling (gennemsnitligt 37 timer om ugen) med et spændende og afvekslende arbejde i kontakt med mange mennesker.

Læs mere om Vor Frelsers Kirke på www.vorfrelserkirke.dk

Ansøgningsfristen er fredag d. 14. august 2020.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 8905fortrolig@sogn.dk

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 35.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Skads Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Vor Frelsers Sogns Menighedsråd beliggende Kirkegade 24, 6700 Esbjerg.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 289.193 kr.- 383.181 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.654 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.310,64 kr. (nutidskroner).

Dertil kommer et centralt aftalt årligt tillæg på 827,43 kr. (nutidskroner).

Løn forhandles efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt, og aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos menighedsrådsformand Torben Mørup, tlf. 2138 7515 eller kontaktperson Mette Guldager Mogensbjerg, tlf. 2531 7690

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Centralorganisation af 2010 - CO10 og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører den obligatoriske 5 ugers grundlæggende uddannelse indenfor 2 år efter ansættelsens start. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk