Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver

Stillingen som graver ved Overlade Kirke, Overlade Sogn er ledig pr. 1. november 2019 eller snarest derefter.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

 

Graveren skal varetage følgende opgaver:

 

  • varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
  • kirketjeneste ved kirkelige handlinger
  • pedelfunktion ved konfirmandhus og præstebolig

Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.

Vi forventer, at du:

  • har interesse i kirkens arbejde
  • er kirkens positive ansigt udadtil ved gudstjenester og andre arrangementer i kirken
  • kan arbejde selvstændigt og er fleksibel
  • kan varetage kirkegårdens administration
  • har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere, præster og menighedsråd

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Overlade Sogns Menighedsråd beliggende Præstebakken 18,Overlade, 9670 Løgstør.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 291.868,18 kr. – 348.377,94 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 291.868,18 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Preben Vadsholt på telefonnummer 20988476/mail prebenvadsholt@gmail.com

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8352fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 21. oktober 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 29. oktober 2019.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.