Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger til Klemensker og Rø sogne

Kan du synge, og vil du være med i gudstjenester og andre handlinger ved Klemensker/Rø kirker, så er der her en stilling til dig som kirkesanger.

Da en af vores to gode kirkesangere ønsker at gå på pension, søger vi en ny kirkesanger til Klemensker og Rø kirker. Du skal i samarbejde med vores præst og de øvrige ansatte og frivillige ved vores kirke medvirke ved gudstjenester, vielser, bisættelser/begravelser og andre handlinger ved vores kirke. Der skal du synge for på salmer der skal synges, oplæse tekster/bønner, medvirke til afviklinger af de kirkelige tjenester, være kirkens ”ansigt”, være kirke for de mennesker som søger vores kirke.

Stillingen er ledig til besættelse 1. oktober eller snarest derefter. Stillingen er på 6-8 timer. De fleste tjenester ligger søndag, men der må også påregnes kirkelige handlinger på hverdage. Du og den anden kirkesanger fordeler tjenesterne imellem jer efter indbyrdes aftale.

Vi tilbyder et varmt, nært og uformelt arbejdsfællesskab i to landsbykirker, hvor det er vigtigt at være noget for hinanden og for de sogne vi er en del af.

Ansøgning med cv og evt. andre relevante bilag sendes elektronisk til kontaktpersonen for Klemensker-Rø menighedsråd Peter West Rønne, mail: pwestr@gmail.com. Ansøgningsfrist er mandag den 27. september. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende.

Løn ifølge gældende overenskomst, og ansættelse vil være omfattet af CO10-fællesoverenkomsten og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Årslønnen aftales indenfor intervallet 283.956 kr. – 415.012 kr. (Ved 6 timer pr. uge svarer dette til 46.047 kr. – 67.299 kr.)

Spørgsmål vedrørende stillingen kan og må gerne rettes til Peter West Rønne på 23 43 94 77.