Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper

Stillingen som gravermedhjælper ved Albæk og Lyngså kirkegårde er ledig pr. 1. august (ansættelse hurtigst muligt herefter)

Stillingen er på 1500 timer. Timerne i en arbejdsuge kan variere henover året afhængig af opgaver og årstid.

Vi forventer, at du:

  • kan arbejde selvstændigt
  • er ansvarsbevidst
  • er positiv, venlig og imødekommende
  • har erfaring og interesse i arbejde med grønne områder
  • har erfaring i brug af maskiner
  • har it-kundskaber på brugerrniveau
  • kan forberede og medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger
  • har en god fornemmelse for arbejdets særlige karakter

Vi kan tilbyde:

  • et godt teamsamarbejde med graver og gravermedhjælper
  • et frit og selvstændigt arbejde

Der stilles ikke krav om gartnerisk uddannelse til stillingen.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeret og Fagligt Fælles Forbund. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til graver Svend Christensen på tlf. 20515710

Ansøgning sendes til Albæk-Lyngså menighedsråd på mail til: 8447fortrolig@sogn.dk eller til Ketty Kjær Pedersen, Rådhusvej 50, 9500 Sæby senest 19. juli.

Der vil være ansættelsessamtaler i uge 30

Albæk-Lyngså menighedsråd