Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kordegn med daglig ledelse

I Hammel-Voldby-Lading pastorat søger vi pr 1.8.2020 en fuldtidsansat kordegn.

Vi er et pastorat med 9100 indbyggere, sammensat af sognene Hammel, Voldby og Lading. Pastoratet består af 3 kirker med et præsteteam på 3 præster samt 3 menighedsråd. Ved kirkerne er der derudover ansat 13 medarbejdere, hvorunder kirkegårdslederen med faglig ledelse af 6 medarbejdere. Pastoratet har fælles kirkekontor i Hammel, hvor den daglige ledelse er centreret.

Vi forventer at vores kordegn kan varetage følgende opgaver:

 • Selvstændigt stå for varetagelse af alle kirkekontorets daglige opgaver
 • Foretage personregistreringer i kirkebogen
 • Ledelse af ansatte og personaleadministration
 • Være det daglige forbindingsled mellem kirkens personalegrupper og hverdagens tovholder
 • Kalenderstyring og koordinering af begivenheder
 • Bistå og samarbejde med menighedsrådenes kasserere og kontaktpersoner

Du:

 • Har erfaring som kordegn og erfaring med et pastorats daglig drift
 • Har interesse for, og gerne erfaring med, personaleledelse
 • Er god til at kommunikere
 • Har gerne erfaring med regnskab og styring af budget
 • Har personlige egenskaber til at balancere både samarbejde og selvstændighed
 • Er klar til at være et dynamisk centralt midtpunkt i et aktivt pastorat
 • Har interesse for folkekirkens liv
 •  

Stillingen er på overenskomstmæssige vilkår i henhold til CO10-fællesoverenskomst, organisationsaftale og tilhørende protokollat (ses på www.folkekirkenspersonale.dk.)

Løn forhandles efter kvalifikationer og opgaver. Tager udgangspunkt i løngruppe 2 (inkl. procentregulering pr. 1. april 2020) med et interval på 289.193 – 384.181 kr. – hertil et OK tillæg på 827,43 kr. samt 18% pensionsbidrag – afhængig af arbejdsopgaver kan der tildeles et rådighedstillæg på 34.311 kr.

Aftale om indplacering af kirkefunktionæren inden for rammen af vedkommendes intervalløn indgås i henhold til overenskomsten §3 stk.1 mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegne forening.

Der er 3 måneders prøvetid og der indhentes straffe-og børneattest inden ansættelsen.

Nærmere oplysninger om stillingen fås hos sognepræst og nuværende daglig leder Ann Vendeltorp, mobil 60934642.

Yderligere oplysninger om pastoratet, se www.hammel-voldby-lading.dk

Ansøgning vedlagt CV og relevante referencer stiles til Hammel-Voldby-Lading Pastorat

og sendes til hammel.sogn@km.dk

Der kvitteres for modtagelsen.

Ansøgningsfrist d 1.6.

Samtaler forventes at afholdes uge 24 og uge 25, 2020