Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener

En nyoprettet stilling som kiketjener ved Bjolderup og Uge sogne søges til besættelse pr. 1. juli 2020 eller snarest derefter.

Stillingen er på 10 timer pr. uge.

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver for Bjolderup og Uge sognes menighedsråd:

 • Praktisk kirketjeneste ved højmesser, kirkelige handlinger og andre aktiviteter i eller uden for kirken. Forberede og medvirke ved arrangementer i kirke, kapel og sognelokaler.
 • Klargøring af lokaler og kirkerum i forbindelse med de forskellige aktiviteter - her under ansvar for udsmykning i kirken og kirkens øvrige rum. Oprydning herefter. Og borddækning.
 • Kunne løse lettere tekniske- og it-opgaver, kontakt til- og tilkalde håndværkere og øvrige leverandører. Føre tilsyn med ringeanlæg og højtaleanlæg.
 • Indkøb, anretning/tilberedning og servering af mad til møder, arrangementer og undervisning. Være tovholder for madlavning, kordinere hjælp fra frivillige.

Der er 1 præst og 5 andre ansatte i sognet. Bjolderup og Uge sogne er kendetegnet ved to smukke middelalder kirker fra omkring 1100 tallet. Der er et godt aktivt sogneliv i Bjolderup og Uge. I Bjolderup er der 1503 kirkemedlemmer ud af 1783 indbyggere. I Uge er der 359 kirkemedlemmer ud af 485 indbyggere. Begge sogne ligger midt i Aabenraa kommune i det skønne Sønderjylland.

Som kirketjener er du ofte den første, der møder de mennesker, der kommer i kirken. Det er kirketjenerens opgave, at kirken fremstår smuk og velvedligeholdt, og at du møder mennesker i alle livets situationer med smil og varme. Vi ønsker en kirketjener, som brænder for at være en del af en kirke i vækst.

Du er i jobbet en meget væsentlig del af kirkens arbejdsfællesskab og drift.

Vi forventer at:

 • Du er imødekommende, venlig og serviceminded.
 • Du er ansvarsbevidt og har ordenssans.
 • Trives i et miljø med vekslende arbejdsopgaver og arbejdstider.
 • Du arbejder selvstændigt, har et godt overblik, kan planlægge og koordinere opgaver.
 • Du har teknisk sans og flair.
 • Du har godt humør og er omgængelig.
 • Er initiativrig, struktureret og god til at planlægge sit arbejde.
 • Er selvstændig, ansvarsbevidt og samvittighedsfuld.
 • Har udpræget situationsfornemmelse.
 • Du har kørekort.

Hvis du ikke tidligere har været kirketjener, er det en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres hurtigst muligt og senest 2 år efter ansættelsens start.

Ansættelse sker ved Bjolderup og Uge sognes Menighedsråd.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på: www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 274.733 kr. - 354.262 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 274.733 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.926,05 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Leif Andersen på telefon : 20 61 91 14 eller e-mail: 9013@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til: 9013@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 25. maj 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted umiddelbart efter 25. maj 2020.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet reference.