Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper til Gunderup Kirke

Stillingen som gravermedhjælper ved Gunderup Kirke, Gunderup Sogn, Ålborg Østre Provsti ønskes besat 1. juli 2023.

Stillingen er på 37 timer gennemsnitligt pr. uge i perioden 1. marts til 30. november. Aflønning sker på timebasis. Timerne i en arbejdsuge kan variere henover året afhængig af opgaver og årstid. Stillingen er tidsbegrænset med ophør til den 30. november 2023.

Vi søger en person, som kan indgå i et positivt samarbejde med kirkens øvrige anssatte og menighedsrådet, og som er åben og imødekommende i forhold til kirkens og kirkegårdens brugere. Ansøgere med erfaring fra gartnerisk arbejde vil blive foretrukket.

Gunderup Sogn har cirka 1.600 indbyggere, og der er 6 ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved sin store kirke og et stort opland.

Vi forventer at du:

• Har faglig indsigt og gerne tidligere arbejdet på en kirkegård.

• Er fleksibel og positiv indstillet overfor samarbejde med kirkens øvrige ansatte og med menighedsrådet.

• Er åben, udadvendt og imødekommende i forhold til kirkens og kirkegårdens brugere. • Har overblik og ordenssans.

• Kan afløse graver ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

Vi kan tilbyde:

• En spændende stilling, varieret og udfordrende med mange udviklingsmuligheder.

• En vedligeholdt Landsbykirkegård med engagerede medarbejdere.

• En stilling med en del selvbestemmelse.

Ansættelse sker ved Gunderup Sogns Menighedsråd beliggende Gunderupvej 1, 9260 Gistrup.

Ansættelsen og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F).

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 266.811,68 (trin 1) og kr. 274.261,30 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse kr. 306.334,67 (trin 1) og kr. 315.506,91 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Inger Søndergaard på telefonnummer 22722487 eller graver Nicky Vestergaard på tlf. 20815557. - /mail 8318fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8318fortrolig@sogn.dk.

Det må påregnes, at menighedsrådet vil indhente referencer.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 12. juni 2023.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 25