Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

2 Sekretariatsmedarbejdere

En varieret hverdag som administrativ medarbejder og sagsbehandler

Har du lyst til at arbejde med administrativ understøttelse af kirkelivet i et nyskabende miljø, og trives du med mange bolde i luften, så er du måske en af vores nye medarbejdere i sekretariatet i Folkekirken på Vesterbro.

Vi tilbyder to stillinger i en ambitiøs organisation, og vi lægger vægt på, at alle har et positivt møde med kirken og oplever en høj grad af professionalisme også på det administrative område.

I sekretariatet bestræber vi os på, at opgaverne løses i fællesskab, men du vil også få din egen portefølje.

Opgaverne i det administrative team omfatter bl.a.:
- Sagsbehandling i tilknytning til personregistrering, dvs. registrering af fødsler, navngivning, dødsfald etc.
- Administrativ sagsbehandling i forbindelse med dåb, vielser og bisættelser herunder kalenderstyring, udarbejdelse af attester m.m.
- Sekretærfunktion for bl.a. præstekonvent, Menighedsråd og Samarbejdsudvalg
- Administrativ understøttelse af den ledende sognepræst samt support til præster og kollegaer i øvrigt
- Personaleadministration fx udarbejdelse af ansættelsesbreve, registrering af ferie, kursusadministration m.m.
- Upload af referater, regnskabsmateriale, bilag m.m. til digitale arkiver, Kirkeadministration m.fl.
- It-bestillinger, lettere it-support, indkøb m.m.
- Visitering og behandling af indkommen post
- Betjening af personlige henvendelser pr telefon og i reception

Opgaverne og teamet er under udvikling, og du skal derfor være interesseret i - og indstillet på - at løse alle typer af administrative opgaver i sekretariatet samt indgå i tæt samarbejde med dine kollegaer i kommunikationsteamet.

Vi lægger vægt på, at du som person:
- har et godt overblik og en struktureret tilgang til dine opgaver, som du selvstændigt prioriterer
- er en god og hjælpsom kollega, der naturligt er i dialog med kollegaerne om opgaverne
- arbejder effektivt og ansvarsbevidst og følger opgaverne til dørs
- er servicemindet, udviser stor fleksibilitet og indgår med godt humør i enhver samarbejdsrelation
- har flair for IT og nemt kan håndtere elektroniske arbejdsgange
- engagerer dig og udviser initiativ, herunder kommer med forslag til forbedring af arbejdsgange

Din baggrund og erfaring er ikke afgørende, men vi kigger især efter dig der:
- er uddannet kontorassistent eller har en anden uddannelsesbaggrund, der kan understøtte det administrative arbejde, eksempelvis administrationsbachelor
- kan dokumentere relevant praktisk erfaring fra administrative opgaver og funktioner samt lettere sagsbehandling
- har erfaring med en bred kontaktflade, herunder kontakt med borgere og brugere samt mange forskellige kollegaer

Du bliver en del af sekretariatet, der består af et administrativt team samt et kommunikationsteam. Sekretariatet har i øjeblikket 8 medarbejdere og er pt. inde i markant udvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er med tiltrædelse den 1. september.
Stillingen er på fuld tid.
Arbejdstiden er som udgangspunkt hverdage i dagtimerne, men der kan ved særlige lejligheder forekomme aften- og weekendarbejde.
Torsdag er kontoret også åbent kl. 16:00-18:00 og passes på skift af kollegaerne i teamet.
Ansættelse sker som kordegn, kordegneuddannelsen er dog ikke selvstændigt kvalificerende til stillingen.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Sagsbehandling vedrørende personregistrering forudsætter, at du gennemfører grunduddannelsen i ministeriel kirkebogsføring (5 ugers kursus). Hvis ikke du har uddannelsen i forvejen, sørger vi for, at du kommer på kursus hurtigst muligt.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 284.389,89 kr. – 373.376.816,71 kr., og fastsættes på baggrund af kvalifikationer efter forhandling inden for det angivne interval. Alle beløb er angivet i nutidskroner iht. gældende reguleringsprocent og beregnet ud fra en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Der vil blive indhentet børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Vil du vide mere

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte administrationschef Anna Grete Birkjær på tlf. 2148 5163.

Søg stillingen via nedenstående link senest den 25. juni 2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 27.

Vesterbro Sogn er Danmarks største sogn. Menighedsrådet har høje ambitioner og stærkt fokus på at være relevant kirke i tiden for folk på Vesterbro. For at møde forskellighederne på Vesterbro arbejder kirkerne med at udvikle forskellige profiler inden for en fælles ramme. Kirkerne drives og bæres af frivillige kræfter i tæt samspil med 13 præster og ca. 40 medarbejdere.