Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

kirkesanger

 

En stilling som kirkesanger ved Felsted Kirke, Felsted Sogn er ledig til besættelse snarest muligt, men vi venter gerne på den rigtige. 

Stillingen er på 8 timer gennemsnitligt pr. uge. 

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: 

  • Musikalsk ledelse af menigheden i sang ved gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Deltagelse som sanger ved forskellige arrangementer 

Vi forventer, at du: 

  • Har en musikalsk baggrund hvor sang indgår
  • Har en stemme der tydeligt kan høres i hele kirkerummet
  • Har en fleksibel tilgang til arbejdet og arbejdstiden
  • Har gode samarbejdsevner – også på tværs af faggrænser 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: sognepræst Theresia Treschow-Kühl  på telefonnummer 21840727 eller mail 9023@sogn.dk  

Ansøgningen med relevante bilag sendes til: Lillian Christensen, Kløvertoften 12, Felsted, 6200  Aabenraa       eller på mail til 9023@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20.12.2021   

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 13.1.2022.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer. 

Ansættelse sker ved Felsted Sogns Menighedsråd beliggende Kirkevej 17, Felsted, 6200 Aabenraa 

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010  og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder  eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.                                                                         

Årslønnen aftales indenfor intervallet 284.800,88 kr. – 416.246,84 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 292.103,12 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.952,42 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 947,19 kr. (nutidskroner) pr. år. 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.