Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist ved Vor Frue og Vindinge Menighedsråd ved Roskilde

Vil du være med til at udvikle kirkens liv gennem musikken?

En stilling som organist ved Vor Frue og Vindinge kirker ved Roskilde er ledig. For os er kirken et samspil. Derfor kan vores kommende organist, ud over motiverende sangledsagelse, bringe mange andre kompetencer i spil.  

Hos os i Vor Frue og Vindinge, få kilometer syd for Roskilde …

  • … rækker kirkens arbejde fra børn til seniorer
  • … er vi vant til klaver og orgel og brug af 100 salmer
  • … er der musikarrangementer uden for gudstjenesten
  • … ser vi os som et rummeligt arbejdsfællesskab
  • … er vi to selvstændige byer med hver sin kirke og lokale tradition

Arbejdsopgaverne består i musikalsk ledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger, samt afholdelse og ledsagelse af andre arrangementer. Det er muligt for organisten selv at præge en del af stillingen. Børnekor, seniorsangere, koncerter, sangaftener og koncertgudstjenester (højmesser med elementer af pop og rockmusik) er nogle af de musikalske tiltag, vi har nu.   

Vi har to lige store organiststillinger, to kirkesangere, to gravere, to præster, én kirketjener, én kordegn, én sognegårdsværtinde og ét menighedsråd.

Orglerne har 2 manualer og pedal og har hhv. 14 stemmer i Vor Frue og 12 stemmer i Vindinge.

Stillingen er på 22 timer i ugentligt gennemsnit. Gudstjenester og kirkelige handlinger fordeles ligeligt mellem organisterne. I 2019 var der 86 gudstjenester, herunder højmesser, aften- og børnegudstjenester og 60 kirkelige handlinger. Som hovedregel holder vi kun én gudstjeneste på søn- og helligdage.

Kontaktpersoner: Sognepræsterne Sofie Frost Bondorf, 46371844, sfb@km.dk, og Thomas Feddersen, 40150212, thf@km.dk. Organist Pia Lyster, 61674084, pialyster2@outlook.dk, kan sige mere om instrumenterne.

Ansøgningsfrist: 24/8 2020 kl. 12:00.

Vil du være med til at udvikle kirkens liv gennem musikken? Så send din ansøgning gennem linket på www.vorfrue-vindinge.dk/job.

Prøvespil og ansættelsessamtale vil finde sted i Vor Frue uge 37. Ansættelse pr. 01.11.2020 eller tidligere, hvis det er muligt.

Ansættelsesvikår:

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 281964 kr. – 412.101 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/ACskalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 30.780,28 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker. Alle lønbeløb er oplyst for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk

Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.