Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kordegn med ansvar for kommunikation søges til Birkerød sogn (28 timer pr. uge)

Erfaren kordegn med ansvar for kommunikation søges til Birkerød sogn (28 timer)

Birkerød sogn søger en erfaren kordegn, der bliver ansvarlig for arbejdet på kirkekontoret og som kan påtage sig ansvaret for håndtering og udvikling af sognets kommunikation, herunder hjemmeside og andre digitale medier. Tiltrædelse pr. 1. november 2019.

Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med samtlige ansatte, frivillige og menighedsrådet.

Dine arbejdsopgaver:

  • Personregistrering (i samarbejde med den kirkebogsførende sognepræst og en kordegnevikar)
  • Udarbejde kommunikationsstrategi i samarbejde med menighedsrådet
  • Ansvarlig for udvikling af kirkens kommunikation internt og eksternt, herunder sognets hjemmeside, på sociale medier, nyhedsbreve, plakater m.m. (bl.a. via Churchdesk)
  • Koordinering af kirkens kalender (Churchdesk), herunder arbejdsplanlægning, registrering af ferie og sygdom i samarbejde med administrationschefen

Dine kompetencer:

  • Du har gennemført kordegneuddannelsen og har mindst 3 års erfaring som kordegn
  • Du har dokumenteret erfaring i arbejdet med Churchdesk, herunder kalender, hjemmeside m.m.
  • Du har dokumenteret erfaring i arbejdet med sociale medier
  • Du er venlig og imødekommende over for alle der henvender sig på kirkekontoret
  • Du er venlig og imødekommende over for kolleger, menighedsråd og frivillige

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen.

Årslønnen aftales inden for intervallet 284.390 – 376.817 (pr. 31.3 2019). Fikspunktet er 298.610 (pr. 31.3 2019). Lønnen kvoteres efter ansættelsesbrøken.

Der er 3 måneders prøvetid og der indhentes børneattest ved ansættelsen.

Nærmere oplysninger vedrørende stillingen fås ved henvendelse til administrationschef Ebbe Torpegaard på mobil 42 23 15 00 på hverdage kl. 12 - 13

Løn forhandles efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem Danmarks Kordegneforening og menighedsrådet.

Ansøgning sendes med dokumentation for gennemført uddannelse som kordegn, som rutineret bruger af Churchdesk samt erfaring med kommunikationsopgaver, senest den 23. september 2019 kl. 12:00 til sognets fortrolige postkasse: 9311fortrolig@sogn.dk

Der afholdes samtaler efterhånden som ansøgninger modtages, så send din ansøgning snarest, da vi ønsker en aftale på plads inden udgangen af september måned.

Se i øvrigt sognets hjemmeside www.birkeroedsogn.dk