Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Torslev og Ø. Svenstrup kirker søger gravermedhjælper

En stilling som gravermedhjælper ved Torslev og Ø. Svenstrup kirker, er ledig pr. 15. april 2020 eller snarest derefter. Dog må der tages forbehold for lovgivning vedr. Corona-virus.

Stillingen er på op til 1.000 timer fordelt over sæsonen fra ca. 15. april til 30. november. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forekomme overarbejde. Endvidere kan der i begrænset omfang forventes weekendarbejde.

Vi forventer, at du:

 • har erfaring med gartnerisk arbejde
 • har lyst til at arbejde på en kirkegård
 • er serviceminded
 • har gode samarbejdsevner
 • er fleksibel
 • har forståelse for kirken som arbejdsplads
 • er imødekommende – du vil møde mennesker i både glæde og sorg
 • kan arbejde selvstændigt

Vi vil foretrække en ansøger med gartnerisk uddannelse, eller erfaring fra andet lignende job.

I samarbejde med graveren vil du skulle varetage følgende arbejdsområder:

 • Vedligeholdelse og anlæg af gravsteder og fællesarealer
 • Renholdelse af kirkegårde, kirker og tilhørende bygninger
 • Plantning af årstidens blomster
 • Beskæring af planter
 • Gravpyntning til jul
 • Andet forefaldende arbejde

Torslev og Ø. Svenstrup sogne har tilsammen ca, 1700 indbyggere.

Vi kan tilbyde:  

 • gode og fleksible arbejdsforhold
 • samarbejde med et engageret personale ved kirkerne
 • et aktivt og medlevende menighedsråd

Ansættelse sker ved Torslev-Ø. Svenstrup sognes menighedsråd.

Se gerne mere om vore kirker på www.kirkeogsogn.dk

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Timelønnen er 132,42 kr. (trin 1) og 136,12 kr. (trin 2) for medarbejdere uden gartnerisk uddannelse. For medarbejdere med gartnerisk uddannelse er timelønnen 152,04 kr. (trin 1) og 156,59 kr. (trin 2). Alle beløb er i nutidskroner.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til graver Johanne Hansen (Torslev) på telefonnummer 22240055 eller graver Jytte Kristensen (Ø. Svenstrup) på tlf. 21620061.

Derudover kan du henvende dig til fomand/kontaktperson Gurli Mose Pedersen på tlf. 20641146.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Torslev/Ø. Svenstrup menighedsråd på e-mail til 8395fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest lørdag, den 11. april 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 16. Igen tages forbehold for udviklingen i Corona-situationen.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.