Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver

Graver

Stillingen som graver ved Spjellerup Kirke, Spjellerup Sogn er ledig pr. 1. april 2023 eller snarest mulig.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Graveren skal varetage følgende opgaver:

 

  • Renholdelse og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser, præstegårdshaven, m.m.
  • Kirketjeneste ved kirkelige handlinger
  • Samarbejde med graveren i Smerup sogn og afløsning efter behov.

 

Spjellerup Sogn har 366 antal indbyggere, der er 4 ansatte under Smerup-Spjellerup Menighedsråd .

Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.

Vi forventer, at du:

  • Er engageret i dit arbejde og sætter en ære i at præstentere en velholdt kirkegård
  • At du er positiv og udadvent og kan møde brugerne af kirken og kirkegården med indfølelse og konstruktiv dialog.
  • Har mod på fysiske arbejdsopgaver og udendørsarbejde
  • Fungere som kirketjener ved kirkelig handlinger.
  • At du er fortrolig med anvendelse af IT til de administrative opgaver herunder korrespondance med leverandører og gravstedsejere mm

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Smerup-Spjellerup Menighedsråd beliggende Præstestien 2, 4653 Karise

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.991,99 kr. – 365.236,32 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 305.991,99 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.406,99 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 305.991,99 kr. årligt ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Formand for Smerup Spjellerup Menighedsråd Finn Larsen på telefonnummer 30516530 eller mail gunillaogfinn@hotmail.com

Ansøgningen med relevante bilag sendes til mail: 7525fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 24. marts 2023.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.