Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver og kirketjener ved Bjernede kirke

Stillingen som graver og kirketjener ved Bjernede kirke er ledig pr. 1.april 2023.

Som graver og kirketjener vil du få ansvaret for den daglige drift omkring kirke, kirkegård samt Ringerhus. Graveren deltager i gudstjenester, andre kirkelige handlinger samt arrangementer i såvel kirke som Ringerhus.

Gartneruddannelse er ingen betingelse, men vi forventer, at du har flair for grønne områder samt besidder en stolthed omkring vedligehold af kirke, dens omgivelser samt Ringerhus.

Vi tager det som en selvfølge, at ansatte ved kirken møder menigheden med respekt og empati. Tager imødekommende imod de utallige gæster, som årligt besøger vores romanske rundkirke, samt indgår i et konstruktivt samarbejde med pastoratets øvrige medarbejdere samt menighedsråd.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling (37 timer i gennemsnit) fordelt på 5 dage.

Ud over tjenesten ved Bjernede kirke har graveren pligt til at deltage i hjælper-/vikartjeneste ved pastoratets 3 øvrige kirker.

Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansatte organisationer - Det statslige område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem kirkeministeriet og Danmarks kirketjenerforening henholdsvis Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansatte for kirkefunktionærer med kerneopgave som kirketjener og graver. Se organisationsaftale på www.Folkekirkenspersonale.dk. 

Løn efter gældende overenskomst.

Grundløn med gartnerisk uddannelse kr. 313.060 samt rådighedstillæg kr. 22.407. Ikke gartnerisk uddannelse kr. 305.992/22.407 (alle beløb i nutidskroner).

Er du ikke uddannet graver, så er 5 ugers uddannelse obligatorisk inden for de første 2 års ansættelse.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at henvende dig til kontaktperson Lars Nielsen tlf. 29845506.

Ansøgningsfrist mandag . 6/2 2023 kl. 12,00. Samtaler gennemføres i uge 8.

Ansøgning vedlagt relevante bilag sendes til 7391fortrolig@sogn.dk  eller sendes til formand Ole B Pedersen, Stokholtsvej 32, 4173 Fjenneslev.