Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper søges til Karup Kirkegård

En stilling som gravermedhjælper ved Karup Kirkegård, Karup sogn er ledig pr. 1. januar 2022.

Stillingen er på ca. 30 timer pr. uge i gennemsnit. Timerne vil være fordelt med færrest timer i januar og februar.

Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes merarbejde.

Gravermedhjælperen skal varetage følgende opgaver:

  • medvirke ved kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
  • rengøring og vedligeholdelse af kirke, samt øvrige til kirken hørende bygninger og udenomsarealer.
  • Under graverens ferie og friweekends varetager dennes kirkelige funktioner.

Vi forventer, at du:

  • har interesse og praktisk erfaring på området.
  • har ordenssans og er serviceparat over for alle kirkens brugere.
  • har evne for samarbejde med menighedsråd, præster og øvrige medarbejdere ved kirken.
  • har et positivt livssyn og en glad, udadvendt og imødekommende fremtoning.
  • kan arbejde selvstændigt.

Karup Sogn har 3381 indbyggere og der er 7 ansatte i sognet.

Ansættelse sker ved Karup Sogns Menighedsråd beliggende Kirkebakken 10, 7470 Karup.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 257.342,53 (trin 1) og kr. 264.527,77 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse kr. 295.462,85 (trin 1) og kr. 304.309,56 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til Hans Nedergaard-Hansen på telefonnummer 61 37 97 67.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Karup Menighedsråd, Kirkebakken 6, 7470 Karup, eller på mail til 8603fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være Menighedsrådet i hænde senest 3.12.2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 49.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.