Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Stilling som graver ved Næsborg Kirke

Stilling som graver ved Næsborg Kirke, Næsborg Sogn er ledig pr. 1. februar 2020.

 

Stillingen er på 32 timer pr. uge.

 

Graveren skal varetage følgende opgaver:

 

 • varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
 • kirketjeneste ved kirkelige handlinger
 • ansvarlig for kontor med registreringer i GIAS m.m
 • Passe kirkegården og kirkens øvrige arealer.
 • Vejlede kirkegårdens brugere og besøgende.
 • Varetage administrative opgaver i tilknytning til kirkegården.
 • Gøre rent i kirken, konfirmandstuen, kordegnekontoret, graverbygningen m.m.

 

Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.

 • Vi forventer, at du:
 • At du har erfaring og interesse i at pleje grønne arealer
 • At du kan håndtere små maskiner
 • At du har praktisk sans og kan klare fysisk udendørs arbejde
 • At du kan omgås folk på kirkegården med respekt
 • Er udadvendt og imødekommende over for Kirkens brugere
 • Er i besiddelse af gode samarbejdsevne og ansvarsfølelse
 • Kan tilrettelægge sit arbejde hensigtsmæssigt og selvstændigt
 • Kan tage initiativ og har interesse for arbejdet omkring Kirken i sin helhed

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Næsborg Sogns Menighedsråd beliggende Haugårsdvej 71, Næsborg, 9670 Løgstør.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 294.315,23 kr. – 351.298,78 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 294.315,23 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Jane Karmann Zimmer på telefonnummer 4090 1188.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8358fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 4-12-2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 50 og 51.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.