Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kordegn

En stilling som kordegn ved Ballerup Sogn er ledig pr. 0109 2020.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

 

Kordegnen skal varetage følgende opgaver:

 

 • Daglige ledelsesopgaver
 • Personregistrering
 • Planlægning og bemanding af kirkelige handlinger, herunder vikardækning
 • Hovedansvar for betjening af kirkekontoret 4 dage om ugen mandag 9-13, tirsdag-fredag 10-13 i samarbejde med anden kordegn, der skal dække 1 dag.
 • Sekretærfunktioner for præsterne f.eks. udarbejdelse af bekendtgørelser til brug ved gudstjenester, konfirmandlister, ajourføring af tilmeldingslister til forskellige arrangementer.
 • Der er fast arbejdstid mandag-fredag 09.00-13.00

 

Ballerup Sogn har 14500 indbyggere og 25 ansatte i sognet.

Vi forventer, at du:

 • Du har kordegneuddannelsen og en del års praktisk erfaring
 • Du har erfaring også med de mere komplekse personregistreringsopgaver
 • Du har erfaring med at arbejde for menighedsrådet, herunder deltagelse i bl.a. menighedsrådsmøderne som sekretær.
 • Du har erfaring med eller kan klare personalemæssige ledelsesopgaver, herunder f.eks. MUS-samtaler
 • Du er åben og positiv og arbejder struktureret og velorganiseret
 • Du kan påtage dig et stort ansvar og du arbejder selvstændigt
 • Du er imødekommende og hjælpsom over for sognets borgere og kolleger

Ansættelse sker ved Ballerup Sogns Menighedsråd beliggende Præstevænget 2A, 2750 Ballerup

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3. Årslønnen aftales indenfor intervallet 347.032,00 kr. – 433.790,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 361.492,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.310,64 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 827,43 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets formand Ebbe Nachin Truels Jensen på telefonnummer 27240066/mail ebbe@ballerup-sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Ballerup sogns Menighedsråd, Præstevænget 2A, 2750 Ballerup eller på mail til 7187fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 13. juli kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 29.