Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist

En stilling som organist ved Østofte og Stokkemarke Kirker, Østofte og Stokkemarke Sogne er ledig pr. 1. juni 2020.

Stillingen er på 20 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 

 • Spille ved sognenes gudstjenester
 • Spille ved vielser og barnedåb
 • Spille ved begravelser og bisættelser
 • Spille ved månedlig gudstjeneste på Stokkemarke Plejehjem
 • Spille ved kirkens og sognes øvrige arrangementer
 •  

Vi forventer, at du:

 • Kan lede og være med til at løfte den instrumentale musikledsagelse ved højmesser, gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger, hvor både det traditionelle og det moderne har plads
 • Har gode samarbejdsevner
 • Er engageret og ansvarsbevidst
 • Er fleksibel, udadvendt og god til at kommunikere
 • Vil engagere dig i udvikling af gudstjenestelivet sammen med de øvrige medarbejdere.
 • Menighedsrådet i Stokkemarke sogn har tanker om at starte et kirkekor og vil bede ansøgere forholde sig til det ved samtalen.

 

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

 

Ansættelse sker ved Østofte Sogns Menighedsråd beliggende Østofte Gade 40, 4951 Nørreballe.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.963,95 kr. – 412.100,57 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,46 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Hans Maaløe på telefonnummer 54786667/mail HMAA@km.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7665fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 25. maj 2020 .

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 20.