Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Barselsvikariat for kordegn, Asmild-Tapdrup Pastorat

Barselsvikariat for kordegn, Asmild-Tapdrup Pastorat

 

Da vores kordegn skal på barsel, er stillingen som kordegn ved Asmild-Tapdrup pastorat, ledig pr. 7. december 2020 eller snarest herefter til barslens udløb.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

 

Kordegnen skal varetage følgende opgaver:

 

 • Sekretærfunktion for menighedsråd og præster.
 • Kordegnen skal indgå i et team bestående af 2 kirketjenere og kordegnen, der alene sammen med præsten, sørger for den kirkelige betjening i Asmild Kirke, når det drejer sig om almindelige højmesser, gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Den kirkelige betjening omfatter bl.a. ringning med klokkerne, opsætning af salmenumre, forberedelse af dåb og nadver, bede ind- og udgangsbøn samt assistere ved dåb og nadver, m.v.
 • Modtage kirkegængere og øvrige besøgende samt være til stede under kirkelige handlinger.
 • Kordegnen medvirker ved alle øvrige gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder bisættelser og begravelser, samt ved gudstjenster på Asmild sogns plejehjem. Ved enkelte af disse handlinger fungerer kordegnen som kirkesanger
 • Fungere som ”superbruger” af PC udstyr og programmer.
 • Føre kassebog i forbindelse med Asmild Kirkes regnskab.
 • Udføre personregistrering for Asmild, Tapdrup, Vinkel, Sdr. Rind, Gammelstrup og Sparkær sogne.
 • Indgå i en fælles afløsningsordning i Viborg by.
 • Indgå i redaktionen for Asmild-Tapdrup pastorats fælles kirkeblad Kirke og Sogn.

 

Asmild Sogn har 6.375 indbyggere, 5.457 folkekirkemedlemmer. Der er 10 ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved primært at have villakvarterer med en god blanding af både ældre og yngre medborgere. Der er 2 folkeskoler i området og 1 plejehjem

Vi forventer, at du:

 • Er serviceminded og imødekommende, og du kan skabe god kontakt til sognets beboere.
 • Er samarbejdsvillig og fleksibel med hensyn til arbejde og arbejdstid
 • Har flair for og erfaring med IT, opsætning og vedligehold af hjemmesider og sociale medier som facebook, m.v.

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Asmild Sogns Menighedsråd beliggende Gl. Randersvej 2, 8800 Viborg.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193,46 kr. – 383.181,44 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.653,57 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.310,64 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 827,43 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Sognepræst Mads Bjerre Gram på telefonnummer 2933 6401, mail: mabg@km.dk. eller kontaktperson Lotte Skyum på telefon nr. 4157 5256, mail: skyum@me.com

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til: 8615fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 23. oktober 2020

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 44.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.