Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver søges

Stillingen som graver ved Holeby og Bursø kirker er ledig pr. 1. juni 2023.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Graveren skal varetage følgende opgaver:

  • varetage og være ansvarlig for kirkegårdenes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
  • kirketjeneste ved kirkelige handlinger
  • vedligeholdelse af præstegårdshaven

Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.

Vi forventer, at du:

  • er serviceminded og indstillet på en positiv dialog med kirkegårdens brugere
  • kan arbejde selvstændigt og tage ansvar for dine opgaver
  • er mødestabil og fleksibel
  • er fortrolig med IT

Ansættelse sker ved Holeby-Bursø Sognes Menighedsråd beliggende Kirkevej 5, 4960 Holeby.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 310.815,07 kr. – 370.993,22 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 310.815,07 kr.  

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.760,18 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 310.815,07 kr. årligt ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand og kontaktperson Vivi Jytte Henningsen på telefonnummer 21 36 20 75.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7659fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 11. april 2023.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 21. april 2023.