Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Slangerup Kirke søger kirke, kultur og kommunikationsmedarbejder

Slangerup Kirke søger kirke, kultur og kommunikationsmedarbejder. Stillingen er på 10 timer om ugen. På længere sigt vil der være mulighed for at opjustere timetallet.

Tiltrædelse 1. september 2019 eller snarest derefter.

Dine primære opgaver:

- revitalisering af børne- og ungearbejdet i samarbejde med præster og menighedsråd

- udvikle fællesskaber for børn og unge, hvor kirken er det naturlige samlingspunkt

- udvikling af og deltagelse i minikonfirmandundervisning

- kommunikation på sociale medier, hjemmeside m.v.

- ressourceperson i forhold til B&U og kommunikationsudvalg

 

Vi forventer, at du:

- kan arbejde selvstændigt, og at du trives med at veksle mellem at løse opgaverne alene   og i samarbejde med andre

- er fortrolig med digitale platforme og værktøjer

- kan udvikle ideer og samtidig stå for den praktiske gennemførelse

- har erfaring med eller kendskab til folkekirkeligt arbejde

- trives med fleksibel arbejdstid

 

Det fulde stillingsopslag findes på www.slangerupkirke.dk  Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til sognepræst Klaus Meisner, E  kgm@km.dk, T  2341 4495.

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7421fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. august 2019.