Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

KIRKEGÅRDSLEDER – HADERSLEV DOMSOGN.

 

Stillingen som kirkegårdsleder er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020. Der er tale om en fuldtidsstilling på tjenestemandslignende vilkår. Lønnen fastsættes efter forhandling mellem de forhandlings-berettigede parter.

Der er i alt 4 kirkegårde under Haderslev domsogn og Gammel Haderslev sogn: Assistens kirkegård med kapel, Damager kirkegård, kirkegården ved Gl. Haderslev kirke og Klosterkirkegården, der er en fredet kirkegård uden begravelser. Det samlede kirkegårdsareal udgør ca. 14 ha., og det samlede antal begravelser/bisættelser udgør omkring 180 årligt. Samlet er der er pt. 16 medarbejdere på kirkegårdene i vækstsæsonen. Der udføres enkelte opgaver uden for kirkegårdene, herunder i parken ved bispegården. Kirkegårdene drives i et samarbejde mellem Haderslev Domsogn og Gammel Haderslev Sogn, og kirkegårdslederen er ansvarlig for den samlede drift. Organisatorisk er kirkegårdslederen knyttet til domsognet.

Kirkegårdene ved de 2 sogne arbejder aktuelt med at implementere udarbejdede udviklingsplaner – et arbejde, der vil strække sig over en række år.

Som arbejdsplads prioriterer vi et godt arbejdsmiljø med fokus på arbejdsglæde og præget af ordentlighed i alle samarbejdsrelationer – såvel internt som eksternt.

Faglige kvalifikationer:

Relevant faglig uddannelse Dokumenteret ledelseserfaring Praktisk erfaring med kirkegårdsdrift, herunder gartnererfaring og kendskab til administration samt evne til at anvende IT på brugerniveau Kendskab til økonomistyring Kendskab til forholdene omkring folkekirken vil være en fordel

Personlige kvalifikationer:

Gode lederegenskaber, synlig ledelsesstil og samarbejdsevner på alle niveauer God til at kommunikere Der er prøvetid knyttet til stillingen. Længden af prøvetiden er afhængig af tidligere ansættelse Kirkegårdslederen skal acceptere, at der kan ske ændringer i den samlede kirkegårdsadministration.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 21. oktober 2019. Ansøgningen med bilag som eksamensbevis, dokumentation for tidligere ansættelser m.v. sendes elektronisk til: 8961fortrolig@sogn.dk Kirkegårdsbestyrelsen Domkirkekontoret Domkirkepladsen 3 6100 Haderslev.

Bemærk, at der vil blive indhentet referencer og før evt. ansættelse børne -og straffeattest.

Kirkegårdsassistent Bent Høst, tlf. 21 69 90 13 og formand for kirkegårdsbestyrelsen Finn Wetter, tlf. 20 44 54 25 kan kontaktes for evt. ønske om yderligere oplysninger. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted d. 8. november 2019.