Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Overenskomstansat sognepræst i Fensmark-Rislev Pastorat i Roskilde Stift

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Fensmark-Rislev Pastorat i Roskilde Stift er ledig.

Stillingen er på fuld tid.

Den der udnævnes, er forpligtet til at indgå i samarbejde om tværgående arbejdsopgaver med præsterne i nabopastoraterne.

Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der ydes af et særligt tillæg på kr. 11.100,00 årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Der vil kunne ydes et rådighedstillæg til fuldtidsbeskæftigede overenskomstansatte sognepræster (årligt afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000,00 kr.).

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgning stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Roskilde Stift, Stændertorvet  3 A, 4000 Roskilde, e-mail: kmros@km.dk. Ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15:00. Såfremt ansøgningen fremsendes pr. mail bedes ansøgeren ved henvendelse til Roskilde Stift sikre sig, at ansøgningen er rettidigt modtaget.