Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Sekretær til præsten ved Hjerm Kirker

Stillingen som sekretær ved Hjerm Kirker, Struer Provsti er ledig og ønskes besat d. 1. oktober 2019 eller snarest herefter.  Stillingen er en deltidsstilling på 4 timer om ugen.

Vi har to kirker, Hjerm Østre Kirke og Hjerm Vestre Kirke, og tilknyttet én præst, som du vil få et meget tæt samarbejde med. Vi ønsker med stor kreativitet at skabe de bedst mulige rammer for et levende kirkeliv blandt Hjerms beboere.

Hjerm har et meget aktivt FDF som vi arbejder tæt sammen med i forbindelse med BUSK, Palmesøndag og Konfirmandlejr, DFS (Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler) har både børneklub og juniorklub. Indre Mission i Hjerm støtter ligeledes godt op om kirken. Hjerm har skole og børnehave/vuggestue samt et meget aktivt idræts- og foreningsliv.

Arbejdsopgaver for sekretær opgaverne er mangeartet og indeholder hovedsagligt:

  • Kirkeblad, indsamle materiale, renskrivning og opsætning til trykkeri
  • Sekretærfunktioner for præsten til b.la. udarbejdelse af materiale til gudstjenester og andre aktiviteter samt div. administrative opgaver.

Vi forventer, at du:

  • Er serviceminded, glad og imødekommende
  • Har overblik, er fleksibel og kan samarbejde
  • Er struktureret og selvstændig
  • Har gode kundskaber inden for IT             

Løn og ansættelsesforhold

Sekretæren aflønnes efter taksterne for kontorassistenter, der er ansat efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Line Hoel på tlf.: 27146950 eller mail: Line.hjermkirker@outlook.dk eller formand Robert Stoltenberg på tlf.: 51956390 eller mail: Robertstoltenberg90@gmail.com og på kirkens hjemmeside, www.hjermkirker.dk.

Ansættelse forudsætter tilfredsstillende børneattest. Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail til 8820fortrolig@sogn.dk senest 25. september 2019 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 27.september 2019.