Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver: Går du med drømmen om at blive graver i en landsbykirke i det sydlige Odense?

Fangel sogn søger graver

Vi tilbyder:

 • - En stilling på fuld tid under mottoet: Frihed under ansvar.
 • - Et nyrenoveret, 300 år gammelt sognehus med et dejligt, nyt graverkontor.
 • - Et nybygget maskinhus med alle relevante maskiner.
 • - En dygtig og afholdt gravermedhjælper.
 • - En velbesøgt kirkegård, som menighedsrådet forventer at omlægge i tæt samarbejde med  den nye graver.
 • -Et godt arbejdsmiljø med 2 engagerede præster og menighedsråd.

Vi forventer at du:

 • - Er graveruddannet/ gartneruddannet med et vidgående kendskab til graverjobbet.
 • - Kan varetage opgaverne med renholdelse af kirke, sognehus, kirkegård samt friarealer.
 • - Kan varetage tjenesterne i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • - Kan arbejde selvstændigt og omhyggeligt og har en god praktisk sans.
 • - Kan møde kirkens og kirkegårdens besøgende med empati og situationsfornemmelse.
 • - Har et godt kendskab til kirkegårdsadministration og ledelse.

Ansættelsen finder sted på de vilkår, der er fastsat i aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Lønnen er i intervallet kr. 294.315 til 351.299 målt i nutidskroner for ufaglærte og kr. 286.774 til 365.637 målt i nutidskroner for faglærte, derudover rådighedstillæg på kr. 21.552.

Ansættelsen kan ske snarest.

Menighedsrådet vil glæde sig til at vise kirke, kirkegård, sognehus og graverfaciliteter frem for interesserede ansøgere.

Spørgsmål om stillingen og aftale om besøg kan rettes til kontaktperson Suzanne Gersbo-Møller, tlf. 25890802/ 65962214

Ansøgninger med relevante bilag kan sendes til hjemmesiden https://www.fangelkirke.dk/ under "job", hvor linket i stillingsopslaget "sikker mail" til Fangel menighedsråd kan anvendes. 

Ansøgningen kan også sendes til: Fangel menighedsråd, Kirkevej 29, 5260 Odense S

Ansøgningsfrist fredag d. 03-01-2020

Der påtænkes afholdt ansættelsessamtaler fredag d. 10-01-2020 sidst på dagen.